Informācija presei
Eiropas Tiesnešu mācību tīkla sanāksmē I.Kucina uzsver Latvijas pieredzi tiesnešu apmācībā
Eiropas Tiesnešu mācību tīkla (EJTN) ietvaros Briselē 2014.gada 11. un 12.decembrī Eiropas Parlamentā notika konference par labāko praksi un piemēriem ES nacionālajos tiesnešu un prokuroru mācību centros. Šajā konferencē ar runu „Nākotnes izaicinājumi tiesnešu apmācībā Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienībā” uzstājās arī Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina. Savā uzrunā I.Kucina uzsvēra Latvijas līdzšinējo veiksmīgo darbību tiesnešu tālākizglītībā ES un pieredzi tiesnešu apmācībā. Konferencē piedalījās arī Latvijas pārstāve EJTN, Latvijas Tiesnešu mācību centra direktore Solvita Kalniņa – Caune. Irēna Kucina runā atzīmēja, ka Trio programma, ko Itālija, Latvija un Luksemburga kopīgi izstrādāja, paredz, ka ir nepieciešama visu ES dalībvalstu iesaiste EJTN atbalstam un darbības pilnvērtīgai nodrošināšanai. Viens no izaicinājumiem ir Stokholmas programmas tiesiskās apmācības jomā paredzētais mērķis - līdz 2020.gadam iesaistīt Eiropas apmācību programmās pusi no tiesu varas un citām juridiskajām profesijām (t.i. 700 000 juristu). Tiesnešiem jau pašlaik ir iespējams EJTN tīmekļa vietnē atrast plašā izvēlē dažādus seminārus, kā arī semināru mācību materiālus un par plašu tiesību jautājumu loku, kā arī mācību metodikas jautājumiem. Taču izvērsto aktivitāšu plašais loks un skaits prasa arī attiecīgus resursus – gan finanšu, gan cilvēkresursus. Kā uzsvēra I.Kucina: „Latvija ir guvusi vērā ņemamu pieredzi, kā pārdomāti un mērķtiecīgi tērēt valsts finansējumu tiesnešu apmācībā, salīdzinot nepieciešamos ieguldījumus un investīcijas apmācībai ar kopējo atdevi un labumu tiesu sistēmai, un sabiedrībai kopumā.” Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā laikā sešu mēnešu garumā ir plānoti 200 pasākumi. No tiem 150 tiks organizēti Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jeb „Gaismas pilī”, kur 2014.gada 15.un 16.jūnijā tiks rīkots arī viena no EJTN pasākumiem – Ģenerālā Asambleja. Pilna saturiskā un organizatoriskā atbildība ir nodota Latvijas Tiesnešu mācības centram, kas ir EJTN biedrs kopš 2004. gada. Lai vizuāli paskaidrotu, kā Latvija redz sevi prezidentūras laikā un ko Latvija vēlas par sevi pateikt, I.Kucina aicināja visus klātesošos noskatīties Latvijas oficiālo video, ko konferences dalībnieki ļoti augstu novērtēja.