dvewgvv

Trešdien, 21. februārī, Tieslietu ministrija organizēja ekspertu tikšanos, kuras laikā iesaistītās puses pārrunāja paveiktās un plānotās aktivitātes, kas vērstas uz izmeklēšanas un tiesvedības procesu digitālo transformāciju un e-lietas mērķu sasniegšanu, mērķtiecīgu un efektīvu e-lietas attīstību. Tikšanās notika E-lietas programmas padomes un "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms" projekta uzraudzības padomes sēžu ietvaros.

Šobrīd e-lietas ieviešanā norit 2.posms, kurā galvenais mērķis ir e-lietas ietvaros padarīt administratīvo procesu, civilprocesu, izmeklēšanas procesu, kriminālprocesu un administratīvo pārkāpumu procesu ātrāku, lētāku, efektīvāku, caurskatāmāku, drošāku. Tiesu administrācija kopā ar sadarbības partneriem veic aktīvu darbu pie projekta realizācijas, īstenojot 2024.gadā plānotās projekta aktivitātes saistībā ar E-lietas platformas attīstību un Tiesu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta un Latvijas Republikas informāciju sistēmu pilnveides.

Ekspertiem tiekoties, tika pārrunāta E-lietas lomu publisko pakalpojumu digitalizācijas īstenošanā Latvijā, tika uzklausīti iestāžu ziņojumi par e-lietas programmas projektu statusiem un aktualitātēm. 

 

Papildu informācija:

E-lieta ir viena no digitālās transformācijas iniciatīvām, kura vairākos posmos paredz pakāpenisku pāreju uz elektronisku izmeklēšanas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesu.

E-lietas ieviešana ir Tieslietu ministrijas prioritārais projekts Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plānā. Atveseļošanas fonda plāns ir jauna Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetam. Tā mērķis ir – atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.