Elita Baklāne - Ansberga saņem Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu
Ceturdien, 18. augustā, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs pasniedza Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un Zelta spalvu bijušajai Valsts zemes dienesta vadītājai Elitai - Baklānei Ansbergai par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs R.Kronbergs atzinīgi novērtē E.Baklānes - Ansbergas līdzšinējo darbu: “E.Baklānes - Ansbergas darbības laikā Valsts zemes dienests ir kļuvis par mūsdienīgu, sabiedrībai atvērtu valsts pārvaldes iestādi. Ir paveikta virkne svarīgu uzdevumu - palielināta pakalpojumu pieejamība  e-vidē, pilnveidota un vienkāršota informācijas apmaiņa starp iestādēm un uzņēmumiem, veikta reforma klientu apkalpošanas sistēmā, optimizējot klientu apkalpošanas centrus un uzlabojot klientu apkalpošanas kvalitāti. E.Baklāne - Ansberga ir sniegusi būtisku ieguldījumu Valsts zemes dienesta attīstībā, sniegto pakalpojumu pilnveidošanā un iestādes tēla veidošanā. Augstu vērtēju gan viņas darbu, gan sadarbības spējas ar kolēģiem ministrijā, dienestā un citās institūcijās.” E.Baklāne - Ansberga, saņemot Atzinības rakstu un Zelta spalvu, pateicās par viņai izrādīto godu, uzsverot, ka šis apbalvojums ir domāts ne tikai viņai, bet visam Valsts zemes dienesta kolektīvam kopumā. I pakāpes Atzinības raksts un Zelta spalva E.Baklānei - Ansbergai piešķirts ar tieslietu ministra Dzintara Rasnača   2016. gada 3. augusta rīkojumu. E.Baklāne - Ansberga Valsts zemes dienesta ģenerāldirektores amatu ieņēma no 2010. gada 23. augusta līdz šī gada jūlija beigām, kad iesniedza atlūgumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Valsts zemes dienesta ģenerāldirektores amata. 2016. gada 16. augustā Ministru kabinets par Valsts zemes dienesta ģenerāldirektori apstiprināja Solvitu Zvidriņu.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv