Informācija presei
ES-ASV tieslietu un iekšlietu sanāksmē vienojas par Rīgas Deklarāciju par transatlantisko sadarbību brīvības, drošības un tiesiskuma jomā
Trešdien, 3.jūnijā, Rīgā notika ES-ASV tieslietu un iekšlietu ministru līmeņa tikšanās, kurā piedalījās pārstāvji no Eiropas Komisijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Latvijas kā pašreizējās un Luksemburgas kā nākamās prezidējošās valsts ES Padomē, kā arī no Eirojusta, FRONTEX un Eiropola. Sanāksmes noslēgumā pārstāvji vienojās par “Rīgas deklarāciju par transatlantisko sadarbību brīvības, drošības un tiesiskuma jomā”. Rīgas deklarācija ieskicē konkrētu rīcību sadarbībai nākamajam periodam, lai daudz efektīvāk kopīgi pārvarētu pastāvošos izaicinājumus šādās jomās - personas datu aizsardzība, cīņa pret terorismu un vardarbīgo ekstrēmismu, migrācija un robežu kontrole, šaujamieroči un sprāgstvielas, naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana, kā arī kibernoziedzība, narkotiku apkarošana un informācijas apmaiņa. Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis: “Vēlos uzsvērt, ka Rīgas deklarācijas pieņemšana ir spēcīgs politisks vēstījums par to, ka mēs, Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis, stingri aizstāvam mūsu vērtības, mūsu mērķus un mūsu intereses. Es vēlos arī norādīt uz šī visaptverošā dokumenta svarīgumu, jo tas uzskatāmi parāda, ka mūsu sadarbība tieslietu un iekšlietu jomā skar vienas un tās pašas jomas.” Latvijas tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs norādīja: "Gribu izcelt šīs sanāksmes nozīmīgumu - mūsu kopīgais darbs un patiesais dialogs ir pamats savstarpējai sadarbībai. Šodien pieņemtā Rīgas deklarācija ir mūsu sadarbības rezultāts. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, šī sanāksme ir nopietns solis, lai stiprinātu sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā."    Viens no apspriežamajiem jautājumiem, kuram tika pievērsta īpaša uzmanība, bija migrācijas spiediens un iespējamā sadarbība starp ES un ASV, īpaši cīņā pret nelegālo imigrantu kontrabandu. Sanāksmē tika pārrunāti kopīgie pasākumi terorisma draudu mazināšanā un radikalizācijas novēršanā, nepieciešamību pēc kuriem šā gada sākumā iezīmēja traģiskie notikumi Parīzē. Tika pārrunāti arī veicamie pasākumi un iniciatīvas kibernoziedzības jomā. Tieslietu jomā turpinājās sarunas par ES un ASV datu aizsardzības nolīgumu jeb tā saukto “Jumta nolīgumu” (Umbrella agreement) un par  “Drošo ostu” (Safe Harbor) pamatnostādņu pārskatīšanu. Uzmanība tika pievērsta arī tiesiskās sadarbības efektivitātes uzlabošanai civillietās un krimināllietās. Sanāksmē piedalījās Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Latvijas tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs,  migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls (Dimitris Avramopoulos), tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jurova (Vĕra Jourová), ASV ģenerālprokurore Loreta Linča (Loretta Lynch) un ASV Tēvzemes drošības departamenta valsts sekretāra vietnieks Alehandro Majorkas (Alejandro Mayorkas). ES-ASV tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmes notiek divreiz gadā, un tās tiek organizētas pārmaiņus katrā prezidējošās valstī vai arī ASV. Nākamā ES-ASV tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmes notiks Vašingtonā Luksemburgas prezidentūras ES Padomē laikā.   Rīgas deklarācija (angļu valodā): https://eu2015.lv/images/Kalendars/IeM/Riga_Statement_EU_US_Ministers.pdf Mediju kontaktiem: Jānis Bērziņš, preses sekretārs Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā Tālr.: +32 22383286; Mob.tel: +32 473528013 E-pasts: Janis.Berzins@mfa.gov.lv Twitter: @EU2015LV Gunta Skrebele, nozares komunikācijas eksperte Iekšlietu ministrija Tālr.: 67219363; 29494943 E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv Twitter: @IeM_gov_lv Laura Majevska, nozares komunikācijas eksperte Tieslietu ministrija E-pasts: laura.majevska@tm.gov.lv Tālr.: 67036738; E-pasts: laura.majevska@tm.gov.lv Twitter: @Tieslietas