Informācija presei
ES līmenī tiek apspriesti risinājumi naida noziegumu apkarošanā
Šī gada 30. un 31.martā Rīgā notika Latvijas prezidentūras un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras organizēta darba grupa par naida noziegumiem. Darba grupā tika diskutēta Eiropas Savienības dalībvalstu prakse un risinājumi naida noziegumu apkarošanā, kā arī sadarbība starptautiskā līmenī. Kā savā uzrunā norādīja tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs: „Šobrīd ir ļoti būtiski nodrošināt, lai praksē tiktu ieviesta naida noziegumu apkarošanas politika. Tādējādi Eiropas Savienībai vajadzētu veidot mērķtiecīgu rīcības politiku, lai cīņa ar naida noziegumiem dotu reālus rezultātus: par naida noziegumiem tiktu ziņots, šie noziegumi tiktu efektīvi izmeklēti un vainīgās personas sauktas pie atbildības.” Divu dienu sanāksmē tika apspriestas iespējas izstrādāt sistēmu, kas veicinātu iedzīvotāju ziņošanu par naida noziegumu gadījumiem, t.sk., uzbrukumiem, fizisku un verbālu aizskaršanu. Darba grupa arī apsprieda, kā veicināt iestāžu sadarbību naida noziegumu apkarošanā, kā arī iespējas apmācīt policijā, prokuratūrā un tiesās strādājošos. Darba grupā netiek nošķirts, pret kādu grupu un uz kāda pamata tiek izraisīts naids vai neiecietība, jo naida izraisīšana, pamatojoties uz jebkuru diskriminējošu motivāciju, apdraud sabiedrisko drošību un kārtību, personu cilvēktiesības. Naida noziegumi ir drauds nacionālajai drošībai, sabiedrības drošībai un iedzīvotāju tiesībām un brīvībām. Kūdīšana uz naidu pret kādai tautībai, rasei, reliģijai piederošu personu grupu jebkādā veidā, tostarp ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, var izraisīt ļoti būtiskas un kaitīgas sekas. Latviju darba grupā pārstāv Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas pārstāvji.       Mediju kontaktiem:   Laura Majevska, nozares komunikācijas eksperte Tieslietu ministrija Tālr.: 67036738; 28363725 E-pasts: laura.majevska@tm.gov.lv Twitter: @Tieslietas