Informācija presei Jaunumi
rbwwebd

No 2024. gada 25. līdz 26. janvārim Briselē, Beļģijā, notiek Eiropas Savienības (ES) Tieslietu ministru padomes neformālā sanāksme, kurā piedalās arī Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna. Sanāksmes darba kārtībā ar organizētās noziedzības apkarošanu un sodu izpildes veidiem saistīti jautājumi.

Beļģijas prezidentūras ES Padomē vadībā, piektdien, sanāksmes tieslietu dienā, norisinās diskusija par organizētās noziedzības apkarošanu, it īpaši saistībā ar narkotiku kontrabandas izplatību Eiropā, lai meklētu risinājumus šo noziegumu efektīvākai izmeklēšanai. Dalībnieki diskutēja arī par dalībvalstu specializēto prokuroru un tiesnešu tīkla izveides priekšrocībām, norādot, ka šādā veidā tiktu stiprināta informācijas apmaiņa un tiesu iestāžu sadarbība sarežģītās pārrobežu izmeklēšanās.

Delegācijas vadītāja, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna norādīja: “Sanāksmes tematika ir svarīga šodienas kontekstā, jo mēs saskaramies ar aizvien pieaugošu noziedzības globalizāciju un digitalizāciju. Šie izaicinājumi prasa mūsu tiesībsargājošajām iestādēm, prokuratūrai un tiesai būt soli priekšā, veidojot vēl ciešāku starptautisku sadarbību un izmantojot inovatīvas pieejas noziedzības apkarošanā, vienlaikus aizsargājot mūsu iedzīvotāju pamattiesības un brīvības. Tieslietu ministru sanāksme ir vērtīga platforma domapmaiņai un risinājumu meklēšanai Eiropas Savienības līmenī, lai kopā vienotā vērtību telpā mēs efektīvi stiprinātu tiesiskumu.”

Sanāksmē dalībvalstis dalījās pieredzē par iespējamo vieglāka režīma soda izpildes vietu ieviešanu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mērķis ir veicināt notiesāto reintegrāciju un resocializāciju atbilstoši cilvēktiesību standartiem, tādejādi novēršot un mazinot atkārtotu noziegumu izdarīšanu. Kā dalībvalstu pārstāvji uzsvēra diskusijā, tad katrā situācijā ir būtiski vērtēt likumpārkāpēja profilu, jo tas var būt ļoti atšķirīgs atkarībā no izdarītā nodarījuma iepriekšējās sodāmības un citiem apstākļiem.

Tāpat sanāksmes laikā aktualizēts jautājums par problēmām, ar kurām saskaras personas, kuras sniedz seksuālos pakalpojumus, tostarp cilvēktirdzniecības riskiem un šo personu cilvēktiesību pārkāpumiem. Sanāksmes dalībnieki dalījās ar viedokļiem, kā rast efektīvāko risinājumu, lai personas, kas sniedz šos pakalpojumus, tiktu tiesiski aizsargātas un nodalītas no organizētās noziedzības.