Informācija presei
ES Padomes Tieslietu un iekšlietu sanāksmē diskutēs par terorismu, migrāciju, datu aizsardzību un tiesiskuma digitalizāciju
Ceturtdien, 29.janvārī, un piektdien, 30.janvārī, Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, notiks neformālā ES Padomes Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksme, ko vadīs iekšlietu ministrs Rihards KOZLOVSKIS un tieslietu ministrs Dzintars RASNAČS. Ceturtdien, 29.janvārī, plkst.9.30, notiks iekšlietu ministru tikšanās, kurā galvenais diskusiju jautājums būs pasākumi terorisma draudu novēršanai. Tāpat plānotas arī diskusijas par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu labāku migrācijas plūsmu pārvaldību ES. Savukārt ceturtdien, sākot no plkst.15.00, norisināsies ES un Austrumu partnerības valstu tieslietu un iekšlietu ministru neformālā tikšanās, lai izvērtētu īstenotās reformas tiesībaizsardzības iestādēs, prokuratūrā un tiesā, tai skaitā, vēršoties pret korupciju. Diskusiju mērķis ir veltīt īpašu uzmanību sasniegtajiem rezultātiem, konstatētajiem izaicinājumiem un gūtajai pieredzei. Piektdien, 30.janvārī, plkst.9.00, notiks tieslietu ministru tikšanās, kurā klātesošie tiks iepazīstināti ar iespējamajiem turpmākajiem pasākumiem tieslietu jomā, reaģējot uz terorisma draudiem. Diskusijas paredzētas par personas datu aizsardzības regulējumu, proti, saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Datu aizsardzības direktīvas darbības jomu noteikšanu. Tāpat, sanāksmes laikā plānota diskusija par tiesiskuma digitalizāciju. Neformālajā ES Padomes Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē piedalīsies ES dalībvalstu tieslietu un iekšlietu ministri, pārstāvji no Eiropas Komisijas, Padomes Ģenerālsekretariāta, Eiropas Parlamenta pārstāvji, Eiropas Ārējās darbības dienesta un ES tieslietu un iekšlietu aģentūrām.   Preses konferences: Iekšlietu jautājumi (ceturtdiena, 29.janvāris, plkst.12.30) ES un Austrumu partnerības valstu tieslietu un iekšlietu ministru neformālā tikšanās (ceturtdiena, 29.janvāris, plkst.18.00) Tieslietu jautājumi (piektdiena, 30.janvāris, plkst.13.30)   Pasākuma programma: http://www.iem.gov.lv/files/text/Dienaskartiba_Padome_EP_2601_LV.pdf   Mediju iespējas un programma akreditētajiem medijiem: https://eu2015.lv/images/Kalendars/IeM/29012015_JHA_Media_Program_Final.pdf   Sanāksmē apskatāmo jautājumu pārskata dokuments (angļu valodā): https://eu2015.lv/images/Kalendars/IeM/2015_01_29_jha_background.pdf   Mediju akreditācija: https://media.eu2015.lv/php/login.php   Mediju kontaktiem: Jānis Bērziņš, preses sekretārs Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā Tālr.: +32 22383286; Mob.tel: +32 473528013 E-pasts: Janis.Berzins@mfa.gov.lv Twitter: @EU2015LV   Gunta Skrebele, nozares komunikācijas eksperte Iekšlietu ministrija Tālr.: 67219363; 29494943 E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv Twitter: @IeM_gov_lv   Laura Majevska, nozares komunikācijas eksperte Tieslietu ministrija E-pasts: laura.majevska@tm.gov.lv Tālr.: 67036738; E-pasts: laura.majevska@tm.gov.lv Twitter: @Tieslietas