Informācija presei
ES tieslietu ministri apspriež jaunus risinājumus kibernoziegumu izmeklēšanas uzlabošanai
Otrdien, 26.janvārī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Amsterdamā piedalījās neformālajā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kurā ministri apsprieda jaunus risinājumus kibernoziegumu izmeklēšanas uzlabošanai un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas attīstību, kā arī Eiropas tiesu ekspertīžu telpu. Diskusiju gaitā ES tieslietu ministri apliecināja savu politisko atbalstu Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas turpmākai attīstībai, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstīm par trešo valstu pilsoņus notiesājošajiem spriedumiem krimināllietās. Līdz ar to ES dalībvalstu policijas un tiesu iestādēm būs pieejama informācija arī par trešo valstu pilsoņu sodāmību. Neformālās ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmes dalībnieki apmainījās arī ar viedokļiem par pasākumiem kibernoziegumu izmeklēšanas uzlabošanai. Ministri piekrita uzskatam, ka šobrīd esošie tiesiskās sadarbības instrumenti ne vienmēr ir pietiekami efektīvi kibernoziegumu izmeklēšanai. Tāpēc diskusiju laikā izskanēja priekšlikumi par jau esošo risinājumu pilnveidošanu, piemēram, attiecībā uz sadarbību ar trešajām valstīm, kā arī par jauniem risinājumiem, piemēram, vienotas pieejas izstrādāšanu ES dalībvalstu starpā attiecībā uz kibertelpas jurisdikcijas pamatprincipiem. Ministru izteiktais atbalsts un sniegtie priekšlikumi dos iespēju Nīderlandes prezidentūrai ES Padomē turpināt darbu kibernoziegumu izmeklēšanas uzlabošanā gan ES Padomes darba grupās, gan arī augsta līmeņa ekspertu konferencē 2016.gada martā. Foto no sanāksmes: Galerijā Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.