Informācija presei
ES tieslietu ministri atbalsta efektīvāku regulējumu maksātnespējas jomā
Ceturtdien, 11.oktobrī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Luksemburgā piedalījās Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kurā atbalstīja maksātnespējas direktīvu. Sanāksmes laikā Dz.Rasnačs uzsvēra, ka ES līmenī ir nepieciešama harmonizācija maksātnespējas tiesiskā regulējuma jomā, atzinīgi novērtējot Austrijas prezidentūras laikā panāktos kompromisus jaunajā regulējumā. Direktīva noteiks visās ES dalībvalstīs kopīgus principus attiecībā uz grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem un to iespējām izmantot agrīnās pārstrukturēšanas mehānismus, lai dzīvotspējīgie uzņēmumi izvairītos no maksātnespējas un atgrieztos ekonomiskajā apritē. Vienlaikus šādas procedūras mazinās arī novēlotu maksātnespējas procesu uzsākšanu un mazinās aktīvu vērtības samazināšanas risku. Jaunie noteikumi paredz uzlabot arī uzņēmumu maksātnespējas un pārstrukturēšanas procedūru efektivitāti, kas ļaus samazināt to pārmērīgo ilgumu un izmaksas. Direktīva par uzņēmumu maksātnespēju: Padome vienojas par nostāju Pateicoties jaunam uzlabotam tiesiskajam regulējumam, varēs panākt visu iesaistīto personu interešu samērīgu ievērošanu, tādējādi nodrošinot balansu starp kreditoru un parādnieku interesēm. Sanāksmes laikā notika politiskās debates par efektīvāku pārrobežu piekļuvi elektroniskajiem pierādījumiem krimināllietās. Tieslietu ministrs uzsvēra, ka nepieciešams nodrošināt pareizu līdzsvaru starp efektīvu cīņu pret smagiem noziegumiem, no vienas puses, un ES dalībvalstu nacionālo drošību un pamattiesību aizsardzību, no otras puses. Šogad aprīlī Eiropas Komisija nāca klajā ar jaunu priekšlikumu regulai, kas uzlabos iespējas ES dalībvalstu tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm pārrobežu mērogā vieglāk un ātrāk iegūt elektroniskos pierādījumus krimināllietās. Jaunie noteikumi paredzēs tiešu sadarbību ar interneta pakalpojumu sniedzējiem citās valstīs. Plašāka informācija ES Padomes un Eiropadomes oficiālajā tīmekļa vietnē.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts:Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.