Informācija presei Jaunumi
1

Piektdien, 10. decembrī, Briselē norisināsies ES dalībvalstu tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēde, kurā apspriedīs tiesu darbu Covid-19 pandēmijas laikā. Latvijas viedokli pārstāvēs Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Ilona Kronberga.

Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Ilona Kronberga norāda: "Latvijā Covid-19 pandēmijas apstākļos, arī ārkārtējās situācijas laikā, tiesas nodrošina darba nepārtrauktību un iedzīvotājiem nav liegta tiesas pieejamība. Šobrīd tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai tiesu sistēma varētu veiksmīgi un operatīvi pielāgoties pandēmijas apstākļiem un efektīvi darboties arī valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu laikā."

Jau pirms Covid-19 izplatības tika uzsākts darbs, lai ieviestu digitālos rīkus tiesu sistēmas modernizācijai un sniegtu iespēju tiesas sēdēm pieslēgties attālināti. Tāpat jau pirms pandēmijas tika radīti visi priekšnoteikumi, lai varētu plašāk izmantot elektronisko saziņu starp tiesu un procesa dalībniekiem. Ieviešot e-lietas projektu tiesvedības procesā, tiek nodrošināts, ka lietu materiāli no 1. decembra pieejami elektroniski.

Tiesas procesu digitalizācija, elektroniska saziņa starp iesaistītajām pusēm, tiesām un iestādēm, dokumentu elektroniska nosūtīšana un videokonferenču izmantošana ir kļuvusi par Latvijas tiesu sistēmas darba neatņemamiem elementiem, norāda I.Kronberga. 

I.Kronberga vienlaikus aicinās ES dalībvalstu ministrus vienoties par nepieciešamību pilnveidot starptautiskās sadarbības instrumentu regulējumu, lai risinātu jautājumu par to personu piedalīšanos procesā, kas procesa laikā atrodas ārpus valsts.

Par valstu pieredzi un ārkārtas pasākumu ieviešanu attiecībā uz tiesu darbu Covid – 19 pandēmijas laikā,  diskutēt ES dalībvalstu tieslietu ministrus aicina Slovēnijas prezidentūra. Tāpat arī sanāksmē Eiropas Komisija ziņos par progresu attiecībā uz ES pievienošanos Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.