ES tieslietu ministri panāk būtisku progresu datu reformas ieviešanā
13.martā ES Iekšlietu un tieslietu padome panāca daļēju vispārēju vienošanos par konkrētiem datu regulas, kas veidos Eiropas Savienības regulējumu par personas datu aizsardzību, projekta aspektiem. Šāda vienošanās dos iespēju pilsoņiem pārkāpuma gadījumā aizsargāt savas tiesības efektīvāk kā līdz šim, proti, personas varēs sazināties ar atbildīgo iestādi savā valstī, kā arī pārsūdzēt iestādes lēmumu savas valsts tiesā. Arī komersanti, kas strādā vairākās dalībvalstīs, saņems vienu lēmumu, kas tiks īstenots visā Eiropā vienveidīgi. Daļēja vispārējā vienošanās tika panākta par datu regulas nodaļu un regulas preambulas jeb apsvērumu sadaļu par “vienas pieturas aģentūras” principu, kā arī nosacījumiem nodaļā, kas nosaka personas datu aizsardzības principus. Attiecībā uz vispārējiem datu apstrādes principiem ministri vienojās par nosacījumiem, kas paredz, ka datu apstrādei jābūt tiesiskai, taisnīgai un caurspīdīgai. Šajā jautājumā uzsvars tika likts uz īpašu kategoriju personas datu apstrādi. Tāpat regulā paredzēts, ka datu apstrāde ir iespējama ar personas piekrišanu. Datu reformas mērķis ir radīt stingrāku un saskaņotāku datu aizsardzības regulējumu Eiropas Savienībā. Tāpat, ES dalībvalstis vienojās par juridiskās palīdzības direktīvu un šī vienošanās būs pamats sarunu uzsākšanai ar Eiropas Parlamentu, lai panāktu direktīvas pieņemšanu. Tā būtiski uzlabos aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesības kriminālprocesā. Tostarp, piemērojot Eiropas apcietinājuma orderi, stiprināsies pārliecība, ka visā Eiropā personas pamattiesības tiks aizsargātas vienādi. Visās dalībvalstīs tiks garantēts, ka personai, kura pati nevar atļauties samaksāt par jurista pakalpojumiem, pirmstiesas kriminālprocesā tiks praktiski nodrošināta juridiskā palīdzība.  Sanāksmē dalībvalstis disktutēja par dokumentu legalizācijas prasību atcelšanas regulu. Tika panākta vienošanās par atsevišķām regulas nodaļām. Regulas mērķis ir atcelt apostille prasību publiskajiem dokumentiem, kas satur ziņas par personas civilstāvokli. Līdz ar to, piemēram, Igaunijas pilsonis Spānijā varēs uzrādīt dzimšanas apliecību bez apostille. Tas būtiski atvieglos administratīvo slogu pilsoņiem, risinot dažādus jautājumus iestādēs citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Sanāksmē informēja par Latvijas prezidentūras sasniegto Eiropas Prokurora biroja izveidē. Bildes no sanāksmes pieejamas: Galerijā