Informācija presei
ES tieslietu ministri plāno vienoties par datu regulu
Šī gada 15.-16. jūnijā Luksemburgā notiks Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme un tās tieslietu dienu vadīs tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Sanāksmē plānots diskutēt par ES vienoto datu aizsardzības regulējumu, publisko dokumentu regulu, Eiropas prokurora biroja izveidi un citiem jautājumiem. Attiecībā uz datu aizsardzības reformu iecerēts panākt vispārējo pieeju par visu datu regulas projekta tekstu. Tas būtu nozīmīgs un izšķirīgs solis pretī jaunā regulējuma pieņemšanai. Vienošanās dotu iespēju vēl Latvijas prezidentūrai jūnija pēdējās dienās uzsākt sarunas ar Eiropas Parlamentu, kas tuvinās regulas pieņemšanu. Jaunā datu aizsardzības regula ikvienam ES pilsonim piešķirs  plašākas kontroles iespējas pār saviem datiem, kas mūsdienās ir ļoti būtiski. Tāpat sanāksmē plānots panākt vienošanos par publisko dokumentu regulu. Ar regulu plānots samazināt birokrātiju un veicināt pilsoņu un uzņēmumu brīvu pārvietošanos. To panāks, pirmkārt, atceļot legalizāciju vai apostille noteiktiem iestāžu izdotajiem publiskajiem dokumentiem, kas paredzēti uzrādīšanai citas dalībvalsts iestādē un, otrkārt, atvieglojot publisko dokumentu kopiju un tulkojumu apriti ES. Regulas darbības joma attiecas uz vienas dalībvalsts iestādes izsniegtiem publiskiem dokumentiem, kas iesniedzami citas dalībvalsts iestādē un kam ir oficiāla pierādījuma spēks attiecībā uz dzimšanas faktu, miršanas faktu, vārdu un uzvārdu, laulību, reģistrētām partnerattiecībām, vecāku varu, adopciju, uzturēšanās vietu, pilsonību, valstspiederību, nekustamo īpašumu, uzņēmuma vai cita veida komersanta juridisko statusu un pārstāvību, intelektuālā īpašuma tiesībām un kriminālas sodāmības (ne) esamību. Tas būtiski atvieglos administratīvo slogu pilsoņiem, risinot dažādus jautājumus Eiropas iestādēs, piemēram, Latvijas pilsonim, uzrādot dzimšanas apliecību Francijā, nevajadzēs apostille apstiprinājumu. Sanāksmē plānots informēt par Latvijas prezidentūras sasniegto Eiropas Prokurora biroja izveidē. Tā kā dalībvalstīm ir atšķirīgas krimināltiesību sistēmas, tad ir bijis grūti panākt kompromisu un harmonizētas tiesību normas visās dalībvalstīs. Latvijas prezidentūra ieguldījusi pamatīgu darbu regulējuma izstrādē, proti, ir notikušas 15 dažāda līmeņa darba sanāksmes, lai 15.jūnijā ministri varētu vienotos par atsevišķiem pantiem, kas paredz biroja struktūru, vadītāju apstiprināšanu un darbības pamatprincipus. Tāpat Dzintars Rasnačs sniegs informāciju dalībvalstīm par ES-ASV tieslietu un iekšlietu ministra tikšanos, kas Rīgā notika 2015.gada 3.jūnijā un aicinās Luksemburgas tieslietu ministru informēt par nākamās prezidentūras prioritātēm. Tā kā šī ir pēdējā tieslietu padomes sanāksme Latvijai kā prezidējošajai valstij ES Padomē, noslēgumā notiks svinīga prezidentūras nodošana Luksemburgai – Dzintars Rasnačs pasniegs ceļojošo prezidentūras āmuru – tiesu varas simbolu.   Mediju kontaktiem:   Laura Majevska, nozares komunikācijas eksperte Tieslietu ministrija Tālr.: 67036738; 28363725 E-pasts: laura.majevska@tm.gov.lv Twitter: @Tieslietas