Informācija presei
ES tieslietu ministri turpinās datu aizsardzības reformas virzību
2015.gada 9.oktobrī tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atradīsies darba vizītē Luksemburgā, kur notiks Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padome. Tieslietu ministrs pārstāvēs Latvijas intereses vairākos sēdes darba kārtībā esošos jautājumos, piemēram, personas datu aizsardzība kriminālprocesa ietvaros, Eiropas prokuratūras izveide, pārrobežu PVN krāpšanas gadījumu izmeklēšana. Sanāksmē tiks skatīts priekšlikums Direktīvai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic atbildīgās iestādes kriminālprocesa ietvaros. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt personas datu augsta līmeņa apstrādi un uzlabot policijas un tiesas iestāžu sadarbību ES dalībvalstīs, kā arī veicināt personas datu apstrādi un apriti gan valsts, gan starpvalstu līmenī. Direktīva ir daļa no datu reformas, kas paredz izstrādāt jaunu regulējumu, lai stiprinātu personas datu aizsardzību visā ES. Ministri diskutēs par migrācijas krīzes ietekmi uz tieslietu jomu, tostarp naida noziegumu apkarošanu. Tieslietu ministru sanāksmē tiks meklēti risinājumi, kā uzlabot valstu sadarbību pārrobežu noziegumu izmeklēšanā un iesaistīto institūcijā sadarbības stiprināšanā. Tāpat ministri turpinās diskusijas par pārrobežu PVN noziegumu izmeklēšanas nodošanu Eiropas Prokurora biroja kompetencē, kā arī PVN noziegumu iekļaušanu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā par cīņu pret krāpšanu, ar ko plānots to kriminalizēt kā noziegumu, kas vērsts pret ES interesēm.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv