Informācija presei
ES tieslietu ministri vienojas par Eiropas Prokuratūras izveidi
Ceturtdien, 8.jūnijā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Luksemburgā piedalās Maltas prezidentūras noslēdzošajā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē, kurā tieslietu ministri vienojas par Eiropas Prokuratūras regulas tekstu, lai praktiski uzsāktu tās izveidi pēc tam, kad 20 ES dalībvalstis, tostarp Latvija, paziņoja par ciešāku sadarbību. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka Eiropas Prokuratūras izveidē iesaistītās ES dalībvalstis ir panākušas vienošanos par Eiropas Prokuratūras regulas projektu. “Šis darbs ir pabeigts ES Padomes līmenī, mēs varam ierakstīt nozīmīgu lappusi Eiropas krimināltiesību vēsturē – Eiropas finanšu līdzekļu aizsardzībā”, norāda tieslietu ministrs. Sanāksmes laikā Dzintars Rasnačs akcentē, ka ES Padome pie šīs regulas strādājusi vairākus gadus – Latvija ir paudusi konsekventu atbalstu Eiropas prokuratūras izveidei. Eiropas Prokuratūra, kuras mītnes vieta būs Luksemburgā, funkcionēs kā ES aģentūra ar pilnvarām kriminālprocesa ietvaros un tā izmeklēs sarežģītākās lietas, kas ir saistītas ar ES finanšu līdzekļu - struktūrfondu izkrāpšanu. Tieslietu un iekšlietu padomē ministri meklē risinājumus t.s. Briseles IIa regulas jeb Regulas par ģimenes tiesību jautājumiem modernizācijai. Šodienas diskusija vērsta uz bērna uzklausīšanas noteikumu stiprināšanu vecāku atbildības lietās, īpaši gadījumos, ja kāds no vecākiem pret otra gribu aizvedis bērnu uz dzīvi citā dalībvalstī. ES prioritāte ir nodrošināt, ka šajās morāli smagajās tiesvedībās ievēro bērna labākās intereses un ņem vērā viņa viedokli. Tāpat ministri apmainās ar viedokļiem kā Eiropas līmenī uzlabot finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmumu restrukturizācijas noteikumus, lai atjaunotu šo uzņēmumu normālu darbību. Ministri diskutē, cik liela loma uzņēmumu restrukturizācijas procesā piešķirama tiesām, kā arī par jautājumu, vai visos restrukturizācijas procesos nepieciešams uzraugošais speciālists.     Sanāksmē ministri vienojas arī par Digitālo līgumtiesību direktīvu, Direktīvu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās un Regulu par datu aizsardzības noteikumiem ES institūcijās. Šīs vienošanās ļaus uzsākt sarunas ar Eiropas Parlamentu, sekmējot pēc iespējas ātrāku tiesību aktu pieņemšanu.     2017.gada 1.jūlijā Igaunija uz sešiem mēnešiem no Maltas pārņem prezidentūru ES Padomē. Pēc Igaunijas darba programmas prezentācijas sanāksmē paredzēta svinīgā tiesas āmura nodošana Igaunijai – Latvijas prezidentūras laikā iedibināta tradīcija, kad ienākošā prezidējošā valsts saņem simbolisko tiesas āmuru ar paliktni, uz kura iegravēts katras dalībvalsts prezidentūras logotips.     Informāciju sagatavoja: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.