ES Tieslietu un iekšlietu ministru padome atbalsta jaunus pasākumus terorisma apkarošanai
Piektdien, 11.martā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs Briselē piedalījās ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē, kurā ES dalībvalstu tieslietu ministri atbalstīja direktīvu par terorisma apkarošanu un apsprieda Eiropas Prokuratūras izveidi, kā arī diskutēja par priekšlikumiem direktīvām par digitālā satura piegādēm un preču tiešsaistes pārdošanu. Būtiskākais jautājums ministru padomes sanāksmes darba kārtībā ir jaunas direktīvas projekts par terorisma apkarošanu. Zīmīgi, ka tieši šodien aprit divpadsmit gadi kopš Madrides terorakta, kura rezultātā dzīvību zaudēja 191 cilvēks, bet vismaz 1800 cilvēku tika ievainoti. Saistībā ar šo gadadienu jau vairākus gadus 11.marts ir noteikts kā Eiropas terorisma upuru piemiņas diena. Lai ieviestu jaunus starptautiskos standartus ES tiesiskajā sistēmā, efektīvāk cīnītos pret terorisma draudiem un stiprinātu ES iedzīvotāju drošību, ES Tieslietu un iekšlietu ministru padome atbalstīja vispārējo pieeju jaunai Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu (Pretterorisma direktīva), ar kuru aizstās Padomes 2002.gada pamatlēmumu par terorisma apkarošanu. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs debatēs pamatoja Latvijas atbalstu Pretterorisma direktīvas pieņemšanai un sarunu ātrākai uzsākšanai ar Eiropas Parlamentu, kā arī pauda pārliecību, ka pēc sarunām ar Eiropas Parlamentu Tieslietu un iekšlietu ministru padomē š.g. jūnijā tiks panākta galīgā vienošanās par direktīvas spēkā stāšanos. Priekšlikums uzlabot ES krimināltiesību regulējumu pretterorisma jomā ir pamatots ar nopietniem terorisma draudiem pēdējos gados – personas izceļo no ES uz konflikta zonām ar nolūku karot vai piedalīties teroristu grupu organizētās apmācībās un pēc tam atgriežas savās mītnes zemēs, radot nopietnus draudus sabiedrības drošībai. Šie draudi ir ieguvuši starptautisku dimensiju – ārvalstu kaujinieki teroristi ceļo ārpus ES, lai gatavotu teroraktus un piedalītos bruņotos konfliktos. Pretterorisma direktīvas mērķis ir Eiropas Savienības tiesību aktos nostiprināt starptautiskās saistības terorisma apkarošanai, kā arī iekļaut pasākumus cīņai ar ārvalstu teroristu kaujinieku fenomenu, kas īpaši satraucošus apmērus ir pieņēmis kopš Sīrijas konflikta sākuma. Šādas saistības jau iepriekš ir nostiprinātas gan 2014.gadā pieņemtajā ANO Drošības Padomes rezolūcijā, gan arī Eiropas Padomes Konvencijas par terorisma novēršanu Papildprotokolā par ārvalstu teroristu kaujiniekiem, kas pagājušā gada 22.oktobrī tika atvērts parakstīšanai Rīgā. Pretterorisma direktīvas projekts nosaka krimināltiesisko regulējumu attiecībā uz teroristu un teroristu grupu nodarījumiem, tostarp terorisma finansēšanu un cita veida terorisma atbalstīšanu, piemēram, ceļošanu terorisma nolūkos, to finansēšanu un organizēšanu, vervēšanu un apmācību saņemšanu teroristisko nolūkos, kā arī īpašus aizsardzības pasākumus un palīdzību terorismā cietušajiem. Arī Latvija ir sākusi pilnveidot attiecīgu tiesisko regulējumu un jau vairāk nekā gadu ir spēkā Krimināllikuma grozījumi, kas par Latvijas valstspiederīgo prettiesisku piedalīšanos ārvalstī notiekošā bruņotā konfliktā, tā finansēšanu un atbalstīšanu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem. Vispārējās pieejas teksts (PDF)     Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.