Informācija presei
Šī gada 7.-8.jūnijā, Luksemburgā, notika kārtējā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme. Latvijas delegāciju tieslietu jautājumos vadīja ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES Ilze Juhansone. Sanāksmes ietvaros tika pieņemts svarīgs ES tiesību instruments – Regula attiecībā uz pārrobežu mantošanu. Minētais tiesību akts paredz vienotus jurisdikcijas, piemērojamā likuma, sprieduma atzīšanas un izpildes un citus noteikumus, saskaņā ar kuriem tiks nodrošināta vienkāršāka un efektīvāka pārrobežu mantojuma lietu risināšana visā ES. Sanāksmes ietvaros tika panākta vispārēja vienošanās par konceptuālajiem jautājumiem attiecībā uz ES līmeņa regulējama pārskatīšanu, kas nosaka jurisdikciju un sprieduma atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās. Projekta nozīmīgākais uzlabojums ir „izpildāmības pasludināšanas procedūras” (exequatur) atcelšana, kā rezultātā vienas dalībvalsts tiesas pieņemts spriedums kļūs automātiski izpildāms jebkurā citā dalībvalstī bez īpašām starpposma procedūrām. Tāpat tika panākta vispārējā vienošanās par regulējumu direktīvai, kas paredz tiesības piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesības sazināties pēc aizturēšanas. Direktīva ir trešais solis pasākumu kopumā, kas paredzēti ES Padomes Rezolūcijā par Procesuālo tiesību ceļvedi. Jāatzīmē, ka jau šobrīd dalībvalstis ir vienojušās par minimālajiem standartiem attiecībā uz tulkošanu kriminālprocesā, kā arī attiecībā uz aizdomās turētā un apsūdzētā tiesībām uz informāciju. Sanāksmes ietvaros dalībvalstu ministri panāca daļēju vispārējo vienošanos regulējumam attiecībā par tiesību finanšu programmām, kas sagatavotas ES budžeta 2014.-2020.gadam sagatavošanās ietvaros un kas nosaka vienkāršotu finansēšanas mehānismu Eiropas Savienībā. Programmu ietvaros tika atbalstītas analītiskas aktivitātes, apmācību aktivitātes un savstarpējās pieredzes apmaiņas aktivitātes. Sanāksmes nobeigumā norisinājās orientējošas debates par turpmāko nepieciešamo rīcību attiecībā uz darbu pie vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem, kuru mērķis ir izveidot kopējus līgumu slēgšanas noteikumus, kas aptvertu visas līguma stadijas. Noteikumi paredzēti kā paralēls regulējums dalībvalstu tiesību aktiem, attiecībā uz pārrobežu darījumiem gan attiecībās starp komersantiem, gan attiecībās starp komersantiem un patērētājiem. Latvija delegācijas vadītāja norādīja, ka šobrīd ir nepieciešams virzīties tālāk, uzsākot diskusijas pēc būtības par projekta aspektiem. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv   Tālr.: 67036712 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv   http://twitter.com/tieslietas