ES Tieslietu un iekšlietu padomē plānots panākt daļēju vispārējo vienošanos personas aizsardzības regulā
Šā gada 9. un 10. oktobrī Luksemburgā notiks Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme. Tās darba kārtībā iekļauti vairāki aktuāli jautājumi, tostarp priekšlikumi regulai par personas aizsardzību un jautājums par Eiropas prokurora biroja izveidi. Latviju šajā sanāksmē pārstāvēs Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks. Padomē plānots panākt daļēju vispārējo vienošanos par regulu, kas paredz datu apstrādātāja un pārziņa pienākumus, kā arī, ņemot vērā nesen pieņemto Google spriedumu, iecerēts diskutēt par saikni, kas pastāv starp tiesībām tikt aizmirstam un vārda brīvību. Attiecībā uz Eiropas prokurora biroja izveidi plānots apstiprināt pieeju, ka birojs savā darbā varēs neizmantot šobrīd pastāvošos tiesiskās palīdzības un savstarpējās atzīšanas instrumentus, bet tiks radīts pilnībā jauns mehānisms. Šādu pozīciju atbalsta arī Latvija, taču vēl nepieciešams darbs ekspertu līmenī, lai šādu mehānismu veidotu. Tā kā ir plānots samazināt birokrātiju un veicināt pilsoņu un uzņēmumu brīvu pārvietošanos, plānoti grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes regulā par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu. Grozījumi paredz noteikumus, kas atceļ legalizācijas vai līdzīgas formalitātes (apostille) prasību noteiktiem publiskajiem dokumentiem, un atvieglo publisko dokumentu kopiju un tulkojumu pieņemšanas kārtību. Šajā padomē plānots apzināt dalībvalstu nostāju par tādiem būtiskiem regulas projektiem, kā, piemēram, par ES veidlapas izstrādi dalībvalstu iestāžu izdotajiem publiskajiem dokumentiem, kā arī aicinājums Eiropas Komisijai uzsākt izpēti par modernas IT platformas izstrādi tiešai saziņai starp dalībvalstu iestādēm. Sanāksmes diskusijas par ES tiesību aktu projektiem ir publiskas, un tām var sekot šeit: http://video.consilium.europa.eu.         Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv