Informācija presei
Ministru kabinets šodien uzklausīja informatīvo ziņojumu par iespējām paredzēt finanšu ministram veto tiesības valdības lēmumiem ar fiskālu ietekmi. Informatīvo ziņojumu izstrādājuši Tieslietu un Finanšu ministriju speciālisti saskaņā ar Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plānā doto uzdevumu. Kā teikts informatīvajā ziņojumā, Ministru kabinets ir koleģiāla institūcija, un tās darbība daudzējādā ziņā ir atkarīga no ministru vienprātības un valdības vienotas politikas īstenošanas. Ministru kabineta darbā šī koleģialitāte ir ļoti būtiska. Valdībai par visiem jautājumiem ir jābūt vienotam viedoklim un atsevišķu ministru personiskās domas nevar nonākt pretrunā ar visa Ministru kabineta un Ministru prezidenta politiku. Koleģialitātes nodrošināšanai valdības ministri parasti pakļaujas kādas citas personas autoritātei, kas Latvijā ir Ministru prezidents, jo viņš vada Ministru kabineta sēdes, kā arī viņam pieder izšķirošā balss lēmumu pieņemšanā. Informatīvajā ziņojuma konstatēts, ka finanšu ministram nevajadzētu piešķirt veto tiesības valdības lēmumiem ar fiskālu ietekmi, jo tas izjauktu Satversmē nostiprināto valdības koleģialitātes principu un grautu Ministru kabineta līdzsvaru. Turklāt finanšu ministrs ir politiska amatpersona un var rasties situācija, kad veto tiesības var tikt izmantotas politisku jautājumu risināšanā. Tomēr, ņemot vērā pašreizējo valsts ekonomisko stāvokli, tika izvērtēta iespēja, vai kādu lēmumu pieņemšanā ar fiskālu ietekmi finanšu ministram veto tiesības nevajadzētu piešķirt. Finanšu ministram varētu piešķirt veto tiesības Ministru kabineta rīkojumu projektu, kas paredz piešķirt finanšu līdzekļus no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, apturēšanai. Savukārt, izvērtējot Likuma par budžetu un finanšu vadību tiesību normas, tika secināts, ka ar 2008. gada un 2009. gada grozījumiem minētajā likumā finanšu ministram ir piešķirtas tiesības ietekmēt vairāku lēmumu ar fiskālu ietekmi tālāku virzību. Līdz ar to finanšu ministrs jau šobrīd var ietekmēt Ministru kabineta lēmumu ar fiskālu ietekmi sagatavošanu un virzību. Ar pilnu informatīvo ziņojumu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv