Informācija presei
Ar projektētāja izvēli tiks uzsākta Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem (Cēsu AIeN) jaunbūvējamās daudzfunkcionālās Apcietinājuma izpildes daļas ēkas projektēšana un būvniecība. Piedāvājumus Cēsu AIeN jaunās ēkas projekta izstrādei iesnieguši vairāki projektētāji, no kuriem jau tuvākajā laikā tiks izvēlēts ekonomiskākais un funkcionāli pieņemamākais risinājums. Turklāt šajā, valstij ekonomiski tik grūtajā situācijā, ir piesaistīts ārvalstu finansējums, kas radīs iespēju uzbūvēt pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pirmo starptautiskajiem standartiem atbilstošu, jaunu ieslodzījumu vietu ēku. “Tieslietu ministrija pēdējo gadu laikā ir pievērsusi pastiprinātu uzmanību ieslodzījuma vietu problēmām. Tāpēc vēlos izteikt pateicību Norvēģijas valdībai, kas atsaucās ministrijas lūgumam un rada iespēju Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros piešķirt finansējumu ieslodzījumu vietu restrukturizācijai Latvijā,” pauž tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. “Īpaši to vēlos attiecināt uz Norvēģijas atbalstu Cēsu audzināšanas iestādē ieslodzīto nepilngadīgo jauniešu dzīves apstākļu uzlabošanai. Man ar nožēlu jāatzīst, ka Latvija jau vairākkārtīgi ir saņēmusi Eiropas Savienības institūciju aizrādījumus par cilvēku tiesību normām neatbilstošu situāciju šajā ieslodzījumu vietā. Arī Valsts prezidents, kas apmeklēja Cēsu audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem pagājušā gada maijā, norādīja, ka sadzīves apstākļi šajā ieslodzījumu vietā ir nepieņemami. Vienlaikus varu teikt tikai labus vārdus par Cēsu AIeN vadību, kas cenšas izmantot ikvienu iespēju, lai uzlabotu nepilngadīgo ieslodzīto sadzīves apstākļus un lai pēc soda izciešanas viņi kļūtu likumpaklausīgi sabiedrības dalībnieki.” Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem priekšnieks Valts Kukainis norāda, ka pēdējā pusgada laikā ar Norvēģijas valdības finanšu atbalstu jau ir paveikts liels darbu apjoms un uzlaboti dzīves apstākļi daļai iestādē nonākušo nepilngadīgo jauniešu. “Pateicoties Norvēģijas finansiālajai palīdzībai jau ir veikta telpu renovācija iestādes pagaidu funkcionalitātes saglabāšanā, kuras ietvaros ir uzlaboti sadzīves apstākļi apcietinātajiem un uzņemšanas nodaļā notiesātajiem. Projekta ietvaros ir arī uzstādītas videonovērošanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kas rada drošāku vidi gan ieslodzītajiem, gan personālam,” informē V.Kukainis. Līdz ar to, kopumā, apcietinātie, kā arī daļa notiesāto ir izvietoti starptautiskām normām atbilstošās telpās. Turklāt paredzams, ka drīz tiks uzsākta apcietinājuma izpildes vietas celtniecība. Norvēģijas valdības atbalstītā projekta ietvaros pašlaik tiek izstrādāti starptautisko rekomendāciju normām atbilstoši ieslodzījuma vietu ēku standarti, kas būs kā paraugs mūsdienīgas ieslodzījuma vides izveidei, kā arī ļaus nodrošināt efektīvu ieslodzīto resocializāciju un piespriestā soda izciešanu. “Es, protams, izprotu to Latvijas iedzīvotāju viedokli, kas ir pārliecināti, ka noziegumus izdarījušajiem ir jādzīvo tādos apstākļos, kas neradīs viņiem vēlēšanos ieslodzījumu vietā atgriezties. Taču šāds uzskats ir maldīgs,” saka V. Kukainis. “Citu valstu pieredze pierādījusi pretējo – jo sliktāki ir apstākļi ieslodzījuma vietā un nekas netiek darīts ieslodzīto resocializācijā, jo lielāks ir risks, ka notiesātais vēlreiz izdarīs noziegumu. Īpaši vēlos to attiecināt uz nepilngadīgajiem jauniešiem, lielāko daļu no kuriem sabiedrība vēl nav neatgriezeniski zaudējusi. Tāpēc uzskatu, ka ir jādara maksimāli iespējamais, lai viņu dzīvē pirmā brīvības atņemšana paliktu arī pēdējā.” V.Kukainis uzsver, ka Eiropas valstīm tiek rekomendēts ieslodzītos (it īpaši vēl nenotiesātos) izvietot vienvietīgās kamerās, kas ļautu ieslodzītajiem izmantot savu privātumu. Dzīvei brīvības atņemšanas iestādēs ir jābūt pēc iespējas pietuvinātai pozitīvajiem aspektiem, kas raksturīgi dzīvei ārpus cietuma. Nepilngadīgo likumpārkāpēju dzīves apstākļi Cēsu AIeN tiks veidoti pamatojoties uz starptautiskām rekomendācijām, lai veicinātu ieslodzīto personības attīstību. “Veicot jaunās ēkas būvniecību un notiesāto dzīvojamā korpusa ēkas renovāciju, centīsimies ievērot visas starptautiskās prasības, lai nepieļautu, ka arī turpmāk Latvija saņem aizrādījumus par neatbilstošiem sadzīves apstākļiem ieslodzījumu vietās,” uzsver V.Kukainis. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536