Pildot kultūras ministra pienākumus, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš pieprasīja no valsts aģentūras „Jaunie trīs brāļi” noslēgto līgumu par Rīgas koncertzāles būvprojektu izstrādāšanu, saskaņošanu un nodošanu; pēc iepazīšanās ar līguma tekstu viņš uzskata, ka šāda līguma slēgšana ir bijusi šī brīža ekonomiskajai situācijai neatbilstoša un tā teksts ir juridiski apšaubāms. „Šī brīža sarežģītajos ekonomiskajos apstākļus šāda līguma slēgšanu uzskatu par bezatbildīgu. Lai arī koncertzāles būvniecība ir iekļauta valdības rīcības plānā, tomēr jāapzinās, ka šobrīd valstī ir citas prioritātes. Brīdī, kad samazinām algas skolotājiem, ārstiem, tieslietu sektorā strādājošiem un no darba atbrīvojam cilvēkus, koncertzāles būvniecība nevar būt pirmās nepieciešamības projekts, ” norāda tieslietu ministrs. Viņš vērš uzmanību uz to, ka līguma pielikumā konsultantam paredzētas tiesības pieprasīt paaugstināt līguma summu, ja tā darbības laikā valstī tiek mainītas nodokļu vai nodevu  likmes. „Līguma slēgšanas brīdī jau bija zināms, ka 2009.gadā tiks paaugstināts gan pievienotās vērtības nodoklis, gan akcīzes nodoklis. Tātad patiesā līguma summa var būt vēl lielāka, proti, tā var palielināties par vairākiem simtiem tūkstošiem latu,” uzsver Gaidis Bērziņš. Tieslietu ministrs uzskata, ka šī līguma spēkā stāšanās būtu jāatliek, tāpat būtu pārskatāmas projekta izmaksas. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536