Šodien, 27. februārī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš atklāja biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” biedru kopsapulci, kurā uzsvēra, ka šobrīd maksātnespējas administrators nedrīkst būt tikai formāla persona, bet šajā amatā strādājošajiem ir jāpalīdz uzņēmējiem, sniedzot konsultācijas un padomus, kā veiksmīgāk risināt radušos situāciju. „Maksātnespējas procesa administratoram ir jābūt arī padomdevējam,” norādīja tieslietu ministrs. Gaidis Bērziņš vēlreiz atzinīgi novērtēja pagājušā gada oktobrī noslēgto līgumu, ar kuru administratoru sertifikācijas pienākums, ko līdz šim veica „Maksātnespējas administrācija”, tika deleģēts biedrībai. Ar šīs funkcijas nodošanu nevalstiskajam sektoram, tiek veicināta valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju sadarbība. Tāpat ministrs aicināja maksātnespējas procesa administratorus sekot līdzi izmaiņām likumdošanā, kas vērstas uz procesa efektivizāciju. Pirmie grozījumi Maksātnespējas likumā, ar mērķi veicināt tiesiskās aizsardzības procesa pielietošanu uzņēmumu ierobežotas maksātspējas gadījumos, kā arī sekmēt fizisko personu maksātnespējas procesa pieejamību fiziskajām personām, kurām tas līdz šim nebija pieejams augstās administratora atlīdzības dēļ, jau iesniegti izskatīšanai Saeimā. Šobrīd tiek gatavoti arī citi grozījumi, kuru izstrādei nepieciešamāka rūpīgāka analīze. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536