Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš š.g. 15. un 16. janvārī, Prāgā, Čehijā  piedalīsies neformālajā Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē. Sanāksmes laikā plānots diskutēt par videokonferenču izmantošanas veicināšanu pārrobežu tiesvedības procesos. 2008.gada 4.decembrī Gaidis Bērziņš, tiekoties ar Čehijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretāru, viceministru starptautisko attiecību un ES jautājumos Tomasu Bočeku, pauda atbalstu Čehijas idejai par video konferenču pastiprinātu izmantošanu starpvalstu tiesiskajā sadarbībā, kas ļautu ekonomēt laiku un līdzekļus. Ar Šveices valdības atbalstu Latvijas tiesas un ieslodzījuma vietas nākotnē plānots nodrošināt ar video konferenču aparatūru, un jau ir uzsāks pilotprojekts par video konferenču izmantošanu tiesvedības procesos. Latvija nacionāli šo Šveices atbalstīto projektu un Čehijas iniciatīvu plāno sasaistīt kopā. Čehijas prezidentūra ES uzskata, ka, lai veicinātu vispārējo izpratni par videokonferenču iespējām un sekmētu to izmantošanu, ir nepieciešams videokonferenču funkcionalitāti integrēt Eiropas e-tiesiskuma portālā, kuram jāsāk darboties jau šī gada nogalē, un Čehijas prezidentūra nolēmusi pielikt pūles, lai šis darbs sekmīgi virzītos uz priekšu. Tāpat sanāksmē plānots diskutēt par savstarpējās atzīšanas principu krimināltiesībās, kā arī par tiesiskās sadarbības nākotni ģimenes un mantojuma tiesībās. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536