Informācija presei
Gaidis Bērziņš pauž atbalstu Čehijas prezidentūras ES izvirzītajām prioritātēm tieslietu jomā
Ceturtdien, 4.decembrī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš tikās ar Čehijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretāru, viceministru starptautisko attiecību un Eiropas Savienības (ES) jautājumos Tomasu Bočeku (Tomáš Boček) un pauda atbalstu Čehijas prezidentūras ES izvirzītajām prioritātēm e-tiesiskuma, civiltiesību un krimināltiesību jomās. Tomass Bočeks norādīja, ka, tā kā e-tiesiskuma portālam jāsāk darboties jau nākamā gada nogalē, Čehijas prezidentūra nolēmusi pielikt pūles, lai šis darbs sekmīgi virzītos uz priekšu. Viņš atzinīgi novērtēja Latvijas iesaistīšanos portāla pilotprojekta sadaļā par maksātnespēja reģistru savietošanas jautājumiem, kā arī informēja par ideju šajā portālā ievietot arī dalībvalstu tulku datu bāzi. Tieslietu ministrs pauda atbalstu Čehijas idejai par video konferenču pastiprinātu izmantošanu starpvalstu tiesiskajā sadarbībā, kas ļautu ekonomēt laiku un līdzekļus. Viņš norādīja, ka ar Šveices valdības atbalstu plānots Latvijas tiesas nodrošināt ar video konferenču aparatūru, un ir uzsāks pilotprojekts ar video konferenču izmantošanu tiesvedības procesos. Latvija šo Šveices atbalstīto projektu un Čehijas iniciatīvu nākotnē labprāt sasaistītu kopā. Tomass Bočeks informēja, ka par video konferenču izmantošanu plānots diskutēt jau pirmajā neformālajā ES tieslietu ministru tikšanās reizē, kas notiks Prāgā 2009.gada 15.-16.janvārī. Čehijas prezidentūra aktualizēs arī jautājumus par mantojuma un ģimenes tiesībām, civillietu un krimināllietu jurisdikcijas jautājumiem. Tāpat tiks akcentēta problēma par valstu divpusējo līgumu slēgšanu ar trešajām valstīm jautājumos, kas atrodas ekskluzīvā Eiropas kopienas kompetencē, izstrādājot nosacījumus un kārtību, kādā tas būtu iespējams. Gaidis Bērziņš norādīja, ka viens no Latvijai būtiskiem jautājumiem ir diskusijas turpināšana par vēstures pētīšanu un totalitāro režīmu veikto noziegumu apzināšanu. Viņš informēja, ka š.g. 28.novembrī notikušajā ES Tieslietu un iekšlietu padomes sēdē Latvija atkārtoti akcentēja, ka ES līmenī nepieciešams jauns tiesību akts par totalitārajiem režīmiem, to pastrādātajiem noziegumiem, un Latvija gaidīs Eiropas Komisijas ziņojumu par papildu instrumenta nepieciešamību. Čehijas Tieslietu ministrijas valsts sekretārs pauda atbalstu šai idejai un apliecināja, ka nākamās prezidentūras laikā šī ideja tiks uzturēta dzīva, jo mūsu valstīm ir bijusi līdzīga vēsturiskā pieredze. Tieslietu ministrs Čehijai novēlēja izturību, veiksmi un izdošanos, nodrošinot visas Eiropas kopīgā mērķa – jaunas kvalitātes brīvības, drošības un tiesiskuma telpas  izveidi – sasniegšanā. Čehija prezidentūra ES sāksies 2009.gada 1.janvārī. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536