Gaidis Bērziņš: Sabiedrībai ir jāzina, kuru personu vietā tā uztur bērnus
Pieņemtie grozījumi paredz izveidot publiski pieejamu datu bāzi, kurā tiktu ietverti uzturlīdzekļu nemaksātāji – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) parādnieki. UGFA mājaslapā, ja tam piekritīs iesniedzējs un parādnieks nebūs atzīts par invalīdu, vai nebūs ilgstošā attaisnotā darbnespējā, publiskos ziņas par parādnieku, minot tā vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu un dzimšanas gadu. Dati netiks publiskoti, ja UGFA būs saņēmusi no valsts vai pašvaldību iestādēm informāciju, ka attiecīgo ziņu publiskošana var kaitēt bērna interesēm.
„Līdz šim sabiedrībai ir bijusi iespēja pārbaudīt vai personai nav nodokļu parādu, tagad varēsim pārliecināties, vai persona nav uzturlīdzekļu saviem bērniem nemaksātājs. Tādējādi valsts veicinās bezatbildīgu vecāku izpratni pildīt pienākumu pret saviem bērniem un valsti. Nav pieņemams, ka valstī ir gandrīz 30 tūkstoši vecāku, kuri nemaksā uzturlīdzekļus saviem bērniem. Nerūpējoties par saviem bērniem, tiek noniecināta ģimenes un sabiedrības vērtība un drošība, kas neveicina labklājības celšanos valstī”, par tiesībām sabiedrībai zināt vecākus, kuru bērnus uztur nodokļu maksātāji, skaidro tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš.
Parādnieku datu publiskošanas mērķis ir bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana, lai veicinātu vecāku pienākumu pildīšanu, maksājot uzturlīdzekļus. Ziņu publiskošana veicinās atbildīgu un godprātīgu saistību izpildi, kā arī sekmēs parādnieku ieinteresētību nokārtot savas saistības pret UGFA, proti, pret valsti. Datu publiskošana arī stiprinās sociālās atbildības modeli, sadarbojoties ar banku sektoru, kuriem informācija no parādnieku reģistra ir jāņem vērā, lemjot par aizdevumu piešķiršanu. Publiski pieejamās ziņas par parādniekiem veicinās piedziņas efektivitāti, kā arī nodrošinās preventīvo funkciju – parādnieki vēlēsies nokārtot savas saistības pret UGFA, jo nevēlēsies, ka viņu personas dati tiktu publiskoti. Tāpat datu publiskošana motivēs parādniekus vispirms izpildīt uzturlīdzekļu maksājumus un tikai tad pārējos maksājumus. Minētās ziņas par parādnieku UGFA savā mājaslapā publiskos, sākot ar 2015. gada 1. jūliju. Līdz 2015. gada 1. jūlijam administrācija informēs iesniedzējus, ka ziņu publiskošanai par parādniekiem ir nepieciešams saņemt iesniedzēja piekrišanu, kā arī līdz šim laikam informēs parādniekus par ziņu publiskošanas kārtību un nosacījumiem. Parādnieku skaits uz 01.10.2014. Bērnu skaits Latvijā Bērnu skaits, kuriem no UGF maksā uzturlīdzekļus Bērnu skaits, kuriem no UGF maksā uzturlīdzekļus, % no bērnu skaita Latvijā 28 350 345 837 25 465 7.4 Informāciju sagatavoja Līga Ādamsone