Šodien, 28.janvārī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš tikās ar Latvijas Radio ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju Dzintri Kolātu, lai pārrunātu raidorganizācijas tālāko darbību un finansiālo problēmu atrisināšanas iespējas. Tieslietu ministrs sarunā uzsvēra, ka nav pieļaujama Latvijas Radio darbības pārtraukšana, vai arī raidīšanas ierobežošana lauku teritorijās, jo kā sabiedriskajam radio tam ir jānodrošina visiem Latvijas iedzīvotājiem pieejama, objektīva informācija par notikumiem valstī un pasaulē. „Šajā gadījumā vairāk jādomā tieši par lauku iedzīvotājiem, kuriem papildu ekonomiskajām problēmām vēl tiktu samazināta iespēja piekļūt informācijai, un tas nav akceptējams,” norāda Gaidis Bērziņš. Lai dzēstu Latvijas Radio parādsaistības, ministrs redz divas iespējas – vai nu papildu dotācijas piešķiršanu, vai arī ilgtermiņa aizdevuma izsniegšanu no valsts kapitālsabiedrību naudas līdzekļiem, kas šobrīd ir uzkrāti depozītu kontos un kurus nav plānots iztērēt neatliekamām vajadzībām attiecīgajā nozarē. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka apraidi nevarēs nodrošināt līdzšinējā apjomā. Tieslietu ministrs uzsver, ka Latvijas Radio valsts dotācijas daļa, no kuras galvenokārt tiek maksāts atalgojums radio darbiniekiem, 2009.gadā ir samazināts par 25%, kur pretī citās valsts pārvaldes iestādēs atalgojuma fonds tiek samazināts tikai par 15%, tādējādi šeit nepastāv vienlīdzīga attieksme pret visām iestādēm. Apzinoties problemātisko finanšu situāciju raidorganizācijā, Gaidis Bērziņš aicina Finanšu ministriju pieņemt lēmumu par pieeju finanšu nodrošinājuma rezervei 10% apmērā, kas tiek ieturēta no iestādes budžeta līdzekļiem. Tas kaut nedaudz varētu uzlabot esošo situāciju. Tāpat ministrs uzskata, ka valsts iestādēm un kapitālsabiedrībām, kas sniedz maksas pakalpojumus citām valsts iestādēm, ir jābūt solidārām un jāsamazina pakalpojumu cena par 25%. Sarunas laikā ministrs aicināja Dzintri Kolātu veikt arī detalizētu struktūras inventarizāciju, kā arī uzsākt sarunas ar kreditoriem par maksājumu atlikšanu. Gaidis Bērziņš uzskata, ka atbildība par finansiālajām grūtībām ir jāuzņemas gan Latvijas Radio bijušajai vadībai, gan uzraugošajai institūcijai – Latvijas Radio un televīzijas padomei. Savu viedokli un priekšlikumus ministrs paudīs nākamajā valdības sēdē. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536