Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Reliģiskās savienības (baznīcas) garīdznieku saraksta iesniegšanas un aktualizācijas kārtību. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Kā teikts projekta paskaidrojuma rakstā, Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības, Latvijas Baptistu draudžu savienības, Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas, Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas, Rīgas ebreju reliģiskās draudzes, Latvijas Pareizticīgās baznīcas un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas likumi paredz tiesības laulāt un veikt kapelāna pienākumus tikai tiem reliģisko organizāciju garīdzniekiem, kuri ir ierakstīti TM iesniegtajā garīdznieku sarakstā. Šie saraksti ir publiski pieejami TM mājas lapā www.tm.gov.lv. Izstrādātie noteikumi regulēs garīdznieku sarakstā iekļaujamo ziņu apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību. Sarakstam jāpievieno arī to garīdznieku paraksta paraugi, kuriem ir piešķirtas tiesības laulāt. Gadījumā, ja pieņemts lēmums par izmaiņām baznīcas garīdznieku sarakstā, reliģiskajai savienībai divu nedēļu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas jāiesniedz TM informācija par izmaiņām sarakstā. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu ministrijai. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv