Garīgo lietu padomē apspriež dievnamu atjaunošanas iespējas un garīguma tematikas pārstāvību LTV
Piektdien, 27.martā, Ministru kabinetā notika Garīgo lietu padomes sēde (Padome), kurā apsprieda jautājumus par dievnamu atjaunošanas iespējām un garīguma tematikas pārstāvību Latvijas Televīzijā (LTV), kā arī citas aktualitātes. LTV informēja par dažādu reliģiju viedokļu pārstāvību LTV raidījumos, dievkalpojumu translēšanu svētdienās, izveidoto garīgo un ētisko tematu raidījumu „Saknes debesīs” un darbu pie vēl plašākas garīgo lietu pārstāvniecības LTV, ievērojot sabiedriskās televīzijas statusu. Padome novērtēja LTV ieceres attiecībā uz garīgo raidījumu veidošanu un translēšanu. Padome aicināja, veidojot televīzijas raidījumus, ņemt vērā sabiedrības vajadzības attiecībā uz garīgas mācības saturu. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) norādīja uz iespēju reliģiskajām organizācijām deleģēt pārstāvi dalībai Sabiedriskajā konsultatīvajā padomē (NEPLP izveidota padomdevēja institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas izstrādāšanas procesā). Papildus sēdes laikā tika apspriests jautājums saistībā ar dievnamu, kas ir kultūras pieminekļi, saglabāšanu. Reliģisko organizāciju pārstāvju ieskatā atsevišķu dievnamu tehniskais stāvoklis ir kritisks, līdz ar to būtu nepieciešams valsts atbalsts šo kultūrvēsturisko ēku atjaunošanā, kas ne tikai piesaista tūristus, bet ir arī kultūras centri gan pilsētās, gan reģionos. Tika spriests arī par Sv.Jēkaba katedrāles atjaunošanas iespējām, un tika nolemts, ka Kultūras ministrijas (KM) vadībā šis jautājums nākotnē tiks izskatīts valdības līmenī. Sēdes laikā tika atzīmēts, ka pašvaldībām ir iespējams kopā ar dievnamu draudzēm iesniegt pieteikumus dievnamu atjaunošanai, piesaistot ES fondu līdzekļus. Sēdi vadīja Padomes priekšsēdētāja Ministru prezidente Laimdota Straujuma. Tajā piedalījās Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, KM, NEPLP, LTV un baznīcu pārstāvji. Garīgo lietu padome ir pastāvīga konsultatīva valsts un reliģisko organizāciju sadarbību koordinējoša institūcija, kuras kompetencē ir koordinēt valsts un reliģisko organizāciju sadarbības projektu izstrādi un īstenošanu, kā arī izteikt viedokli Latvijas valsts institūcijām par jautājumiem, kas saistīti ar reliģisko organizāciju darbību.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv