Informācija presei
Garīgo lietu padome lemj par baznīcu izglītības iestāžu finansēšanas sistēmas izvērtēšanu
Trešdien, 8.janvārī, Ministru kabinetā notika Garīgo lietu padomes (turpmāk - Padome) sēde, kuras laikā tika skatīts jautājums par reliģisko savienību (baznīcu) dibināto skolu finansējumu un valsts atbalstu kultūras pieminekļu uzturēšanai un restaurācijai. Padome izskatīja tradicionālo baznīcu pieteikto jautājumu par lielo finanšu slogu baznīcu dibināto skolu audzēkņu vecākiem mācību līdzekļu segšanai un baznīcu nepietiekamajiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu skolu uzturēšanu. Padome lēma par darba grupas izveidošanu, tās sastāvā iekļaujot Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un baznīcu pārstāvjus, kas vispusīgi izvērtētu tradicionālo baznīcu dibināto izglītības iestāžu finansēšanas sistēmu. Tāpat sēdē Finanšu ministrijas pārstāvji informēja par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi nākamajam plānošanas periodam un iespējām piesaistīt finansējumu valsts kultūras pieminekļu uzturēšanai un restaurācijai. Sēdes laikā tika uzsvērts valsts kultūras pieminekļu saglabāšanas nozīmīgums valstiskā līmenī un finansiālā atbalsta sniegšanas nepieciešamība. Padome lēma turpināt šī jautājuma skatīšanu gada beigās, kad būs zināmas Eiropas Savienības struktūrfondu apguves nākama plānošanas perioda prioritātes. Sēdi vadīja Padomes priekšsēdētājs Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, tajā piedalījās tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, Finanšu ministrijas pārstāvji un baznīcu pārstāvji. Garīgo lietu padome ir pastāvīga konsultatīva valsts un reliģisko organizāciju sadarbību koordinējoša institūcija, kuras kompetencē ir koordinēt valsts un reliģisko organizāciju sadarbības projektu izstrādi un īstenošanu, kā arī izteikt viedokli Latvijas valsts institūcijām par jautājumiem, kas saistīti ar reliģisko organizāciju darbību. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv