Informācija presei
G.Bērziņš aicina atbalstīt vietējos investorus
Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš nosūtījis vēstuli Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai un Ekonomikas ministram Vjačeslavam Dombrovskim, kurā aicina apzināt vietējo investoru problēmas un priekšlikumus investīciju vides uzlabošanai un šo jautājumu izskatīt Ministru kabineta sēdē. Aktīvs partneris diskusijās par tautsaimniecībā aktuāliem jautājumiem vienmēr ir bijusi Ārvalstu investoru padome Latvijā. Ministrs uzskata, ka šāda formāta viedokļu apmaiņa būtu jāsekmē, iesaistot tajā arī vietējos uzņēmējus pārstāvošās organizācijas – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Nacionālo uzņēmēju padomi un citas. Savā vēstulē G.Bērziņš norāda, ka pašreizējā Latvijas ekonomiskajā situācijā nepieciešams veicināt vietējo komersantu darbību, īpašu uzmanību pievēršot iespējām attīstīt lokālo finanšu tirgu. „Novērtējot investīciju nozīmi valsts ekonomiskajā attīstībā, aicinu problēmas apzināt un risināt visaptveroši, iesaistot šajā procesā visas puses, tai skaitā vietējos investorus, lai kopīgi veidotu labvēlīgu uzņēmējdarbības un investīciju vidi valstī”, uzsver G.Bērziņš. Katru gadu Ministru kabinets apstiprina Ekonomikas ministrijas sagatavoto Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns, kurā iekļauti pasākumi, kas varētu pozitīvi ietekmēt Pasaules Bankas starptautiskā pētījuma Doing Business rādītājus Latvijā (uzņēmumu dibināšanas, nodokļu administrēšanas, būvniecības procesa, līgumu izpildes, elektroniskā pārvaldes un citās jomās). Ministrs uzskata, ka šie rādītāji ir vispārīgi un nav tieši piemērojami Latvijas ekonomiskajai situācijai. Tāpēc G.Bērziņš piedāvā izstrādāt specifiskus uzdevumus, kas būtu integrējami gadskārtējā Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā un atbalstītu Latvijas investorus un viņu darbību mūsu valstī. Inese Auniņa, tieslietu ministra preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv