Informācija presei
G.Bērziņš: jaunais cietums Liepājā būs drošs
Piektdien, 12.septembrī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš reģionālajā vizītē apmeklēja Liepāju. Tās laikā ministrs tikās ar Kurzemes apgabaltiesas tiesu priekšsēdētājiem un piedalījās Tieslietu ministrijas rīkotajā seminārā „Kas ir mediācija? Kā kļūt par mediatoru?”.  Uz semināru par mediāciju bija aicināti Kurzemes reģiona pašvaldību, pašvaldību iestāžu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, bāriņtiesu darbinieki, praktizējoši juristi, iedzīvotāji. To atklājot, G.Bērziņš uzsvēra mediācijas kā alternatīva strīda risināšanas veida priekšrocības un pauda pārliecību, ka iedzīvotāju vidū mediācija varētu kļūt populāra, jo ir ātrāka, izmaksu ziņā - lētāka un virzīta uz kompromisa panākšanu, par kuru vienojas paši strīdā iesaistītie. Ministrs arī norādīja, ka mediāciju kā strīda risinājumu iespējams izmantot gan pirms prasības iesniegšanas tiesā, gan pēc, gan arī prasības izskatīšanas laikā līdz lietas pabeigšanai pēc būtības. Protams, ļoti liela nozīme būs arī mediatoriem – cilvēkiem, kam strīda puses lūgs palīdzību. Viņu darbs un cilvēku vērtējums par to iespaidos arī sabiedrības attieksmi un vēlmi izmantot mediāciju savu domstarpību risināšanai. Tieslietu ministrs Liepājā tikās arī ar pilsētas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku, pašvaldības deputātiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi, kas skar jaunā cietuma būvniecību. G.Bērziņš informēja par plānoto ieslodzījuma vietas būvniecības norisi un drošības aspektu izvērtējumu – tie apliecina, ka jaunā cietuma darbība pilsētai drošības draudus neradīs. G.Bērziņš: „Lai realitātē iepazītos ar to, kā pilsēta „sadzīvo” ar jaunu un modernu cietumu, es uzaicinu Liepājas pašvaldības pārstāvjus un žurnālistus apmeklēt Tartu, kurā šāda ieslodzījuma vieta jau ir. Šī Igaunijas pilsēta iedzīvotāju skaita un lieluma ziņā ir salīdzināma ar Liepāju, tāpēc skatījums, manuprāt, būs objektīvs”. Reģionālās vizītes noslēgumā ministrs tikās ar Kurzemes apgabaltiesas tiesu priekšsēdētājiem un pārrunāja tieslietu jomas aktualitātes, tostarp jautājumu par lietu pārdali (Civilprocesa likuma grozījumos paredzētā iespēja lietas nosūtīt uz citām tiesām ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai) un tiesu budžetu. G.Bērziņš atkārtoti uzsvēra, ka viena no ministrijas nākamā gada prioritātēm ir tiesu darbinieku atalgojuma palielināšana. Inese Auniņa, tieslietu ministra preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv