Informācija presei
Ieceļ pārstāvjus Arbitru ekspertu un Padomnieku ekspertu darba grupās
Šodien, 7.janvārī, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto rīkojuma projektu „Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem pārstāvjiem Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskā centra  Administratīvajā padomē, Padomnieku ekspertu grupā un Arbitru ekspertu grupā”. Rīkojums paredz iecelt Latvijas Republikas pārstāvjus Padomnieku ekspertu grupā un Arbitru ekspertu grupā, kā arī atjaunot iepriekš noteiktos pārstāvjus Administratīvajā padomē. Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskais centrs (turpmāk – centrs) ir autonoma, Pasaules Bankas grupā ietilpstoša starptautiskā institūcija, kas veicina starptautisko ieguldījumu strīdu risināšanu, piedāvājot arbitrāžas un samierināšanas starpnieka pakalpojumus. Centrs tika izveidots līdz ar Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem. Tieslietu ministrija sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām ir apzinājusi iespējamos Latvijas pilnvarotos pārstāvjus darbam minētajās ekspertu grupās atbilstoši centra noteiktajiem kritērijiem. Pilnvarotajiem pārstāvjiem jābūt augsti kvalificētiem kandidātiem ar nevainojamu reputāciju, augstu morālo stāju un augstu profesionālo kompetenci tiesībās, komerclietās, industrijā un finansēs, ar īpašu uzsvaru un kompetenci tiesībās. Valdība šodien apstiprināja zvērinātas advokātes Dr. iur Ingas Kačevskas, zvērināta advokāta Dr. iur Mārtiņa Paparinska un zvērinātas advokātes Evas Kalniņas iecelšanu Arbitru ekspertu grupā. Tāpat tika apstiprināta jau iepriekš pilnvaroto pārstāvju - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesas padomes priekšsēdētāja Ziedoņa Ūdra dalība Padomnieku ekspertu grupā un zvērināta advokāta Anda Auzas dalība Arbitru ekspertu grupā. Latvijas izvirzītie pārstāvji tiks iekļauti arbitru un samierinātāju sastāvā, kā rezultātā starptautiskajos ieguldījumu strīdos iesaistītajām pusēm būs iespēja vienoties par arbitriem un samierinātajiem, izvēloties arī Latvijas nozīmētos pārstāvjus. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un rezultatīvu Latvijas pārstāvniecību minētajās ekspertu grupās, rīkojuma projekta izstrādes gaitā tika nodrošinātas konsultācijas ar augsti atzītiem tiesību speciālistiem ieguldījumu strīdu izšķiršanas jomā. Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv