Iedzīvotājiem liela interese par uzturlīdzekļu piedziņas jautājumiem
IEDZĪVOTĀJIEM LIELA INTERESE PAR UZTURLĪDZEKĻU PIEDZIŅAS JAUTĀJUMIEM   Šogad Tiesu izpildītāju dienās ikviens Latvijas iedzīvotājs varēja saņemt bezmaksas konsultācijas par uzturlīdzekļu jeb alimentu piedziņas jautājumiem. Konsultācijas sniegtas 96 tiesu izpildītāju birojos visos Latvijas lielākajos reģionos un pilsētās. Kopumā cilvēku interese bijusi liela, apliecinot uzturlīdzekļu tēmas aktualitāti sabiedrībā kopumā. Klātienē sniegtas konsultācijas vairāk nekā 200 cilvēkiem, bijusi liela interese saņemt konsultācijas arī telefoniski un rakstiski, sadarbībā ar vecāku portāliem Cālis.lv un mammauntetiem.lv atbildēti dažādi jautājumi, kas saistīti ar alimentu piedziņu. Vislielākā iedzīvotāju aktivitāte šogad bija vērojama Rīgā, Daugavpilī, Valmierā, Liepājā, Jēkabpilī, Preiļos, Madonā, Gulbenē un Rēzeknē. “Uzturlīdzekļu piedziņas temats ir plašs, un jautājumu, uz kuriem tiesu izpildītājiem sniegt atbildes, bijis daudz – par prasības iesniegšanu tiesā, iespējām saņemt uzturlīdzekļus no UGF, par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegumu piemērošanu, kā saņemt uzturlīdzekļus, ja uzturlīdzekļu nemaksātājs strādā un dzīvo ārzemēs, pie kura tiesu izpildītāja vērsties, vai uzturlīdzekļu piedziņas uzsākšanai pietiek ar pie notāra slēgtu vienošanos, līdz cik gadu vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļus, tāpat jautājumi par to, kā nokārtot parādsaistības, kā tiek sadalīti saņemtie naudas līdzekļi,” – par jautājumiem, uz kuriem tiesu izpildītāji snieguši atbildes Tiesu izpildītāju dienu apmeklētājiem, informē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore.   Uzturlīdzekļu piedziņa ir gana jūtīga tēma, par kuru bērnu vecāki nereti nevēlas runāt publiski. Tāpēc Tiesu izpildītāju dienu ietvaros sadarbojāmies arī ar atsevišķiem interneta portāliem, kuru lasītājiem tika dota iespēja uzdot neskaidros jautājumus tiesu izpildītājiem arī sociālajos tīklos. Tāpat daudzi iedzīvotāji, kuriem nebija iespējams ierasties tiesu izpildītāju birojos klātienē, tika uzklausīti un saņēma konsultācijas telefoniski un rakstiski. Zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne, daloties savos iespaidos par Tiesu izpildītāju dienām, norādīja: “Uzdotie jautājumi bija dažādi, bet, protams, visbiežāk cilvēkiem nav skaidrs, ar ko sākt, – kur vērsties, lai saņemtu uzturlīdzekļus, un, no otras puses, – ko darīt, lai pārtrauktu uzturlīdzekļu parāda pieaugumu un uzsāktu parāda atmaksu, kādas ir sekas, ja parāds netiek maksāts.”   Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes apkopotā informācija ļauj secināt, ka Tiesu izpildītāju dienu tēma apmeklētājiem ir aktuāla un saņemtā informācija konsultāciju laikā bijusi noderīga. Pozitīvi, ka interese bijusi no abām pusēm – ne tikai no uzturlīdzekļu saņēmējiem, bet arī personām, kurām ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus sava bērna uzturam un pret kuriem piedziņas lietas jau ir uzsāktas. Lai arī šī gada Tiesu izpildītāju dienas ir noslēgušās, cilvēki turpina interesēties par uzturlīdzekļu piedziņas jautājumiem. Šim nolūkam Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ir sagatavojusi informatīvus bukletus ar atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par uzturlīdzekļu piedziņu. Ikviens interesents bez maksas šādus bukletus var saņemt tuvākajā tiesā, bāriņtiesā, tiesu izpildītāja birojā, kā arī elektroniski Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā www.lzti.lv   Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozarē strādājošo profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.   Papildu informācija: Baiba Litvina, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes juriste Tālrunis: +371 67290005, +371 26318234 E-pasts: baiba.litvina@lzti.lv www.lzti.lv facebook.com/LZTIP