Informācija presei
Iepazīstinās ar Civillikumā piedāvātajām izmaiņām aizbildnības regulējumā
  Tieslietu un Labklājības ministrija pirmdien, 16.februārī, no plkst.11.00 līdz 12.30 aicina plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus uz tikšanos ar ekspertiem, lai pirms tālākām diskusijām Saeimā sniegtu plašāku skatījumu saistībā ar Civillikumā piedāvātajām izmaiņām aizbildnības regulējumā. Tikšanās laikā piedalīsies Tieslietu ministrijas (TM) Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska, TM valsts sekretāra vietniece nozaru politikas jautājumos Laila Medina, Labklājības ministrijas (LM) Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore Valentīna Gluščenko, Jēkabpils bāriņtiesas priekšsēdētājs Tālis Zalva. Tikšanās notiks Valsts kancelejas bibliotēkā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, 4.stāvā. Ministru kabinetā atbalstītie Tieslietu ministrijas un Labklājības ministrijas virzītie Civillikuma grozījumi, kas paredz ieviest izmaiņas saskarsmes un aizbildnības regulējumā, šobrīd jau tiek apspriesti Saeimas Juridiskajā komisijā pirms otrā lasījuma. Saeimas Juridiskā komisijā diskusijas par konceptuālākajām likumprojektā piedāvātajām izmaiņām aizbildnības regulējumā vēl ir priekšā un tieši piedāvātās izmaiņas aizbildnības regulējumā ir jautājums, kas raisa visplašākās diskusijas. Caurlaides uz pasākumu lūdzam pieteikt Ministru kabineta preses sekretārei Signei Znotiņai – Znotai, rakstot uz e-pastu Signe.Znotina@mk.gov.lv, vai zvanot pa tālruni 26440185. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuriem nav pastāvīgās caurlaides, lūdzam ņemt līdzi personas apliecinošus dokumentus (pasi vai identifikācijas karti). Informāciju sagatavoja: Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta  Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja, 67036738, 28363725, Laura.Majevska@tm.gov.lv Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv