Informācija presei
Ieslodzījuma vietu pārvaldei meklēs jaunas telpas
Šodien, 4. janvārī, Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzdeva Tieslietu ministrijas valsts sekretāram Raivim Kronbergam kopā ar atbildīgajām iestādēm līdz šī gada 2. februārim iesniegt priekšlikumus par iespējām Ieslodzījuma vietu pārvaldei (IeVP) atrast citas vai būvēt jaunas funkcionāli atbilstošas telpas. Jaunu telpu nepieciešamība saistāma ar slikto tehnisko stāvokli un nepienācīgo ēkas uzturēšanu atbilstošā kārtībā. Situāciju vēl vairāk pasliktinājis apstāklis, ka šī gada 2. janvārī ēku kompleksā Stabu ielā 89 bija izcēlies ugunsgrēks. Lai arī IeVP telpas nav cietušas, uguns nelaimes rezultātā tās ir piedūmotas, kas negatīvi ietekmē darba vides apstākļus strādājošajiem. Tieslietu ministrs norāda, ka atbildīgajām iestādēm pēc iespējas ātrāk jārod risinājums darbinieku telpu un darba apstākļu uzlabojumiem. Priekšlikumu izstrādes laikā ministrs arī aicinājis valsts sekretāru konsultēties ar Valsts policiju un Nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvjiem.     Alise Adamane Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036920 E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv