Ministru kabinets šodien piešķīra Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – IeVP) priekšnieka vietniekam Sergejam Čepjolkinam kā apbalvojumu kārtējo dienesta pakāpi – „ģenerālis”. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un IeVP amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums nosaka, ka valdība ģenerāļa dienesta pakāpi piešķir amatpersonai pēc piecu gadu nodienēšanas pulkveža speciālajā dienesta pakāpē, ja iegūta atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Turklāt amatpersonai jāieņem amats, kas atbilst ģenerāļa speciālajai dienesta pakāpei. IeVP priekšnieka vietnieka amats atbilst šim kritērijam. S. Čepjolkins dienestu uzsācis 1982. gada 11. oktobrī. No 2008. gada 4. februāra S. Čepjolkins ir IeVP priekšnieka vietnieks. Par priekšzīmīgu attieksmi pret dienesta pienākumu pildīšanu S. Čepjolkins ir apbalvots 34 reizes, tai skaitā ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu, krūšu nozīmi „Par teicamu dienestu Iekšlietu ministrijā” un medaļu „Par teicamu dienestu” un IeVP 1. pakāpes krūšu nozīmi „Taisnīgums pret visiem”. Par starptautisku sadarbību ar Norvēģijas Penitenciārajām iestādēm viņš apbalvots ar Norvēģijas karalistes ordeni „Par karaliskiem nopelniem”. S. Čepjolkinam ir augstākā izglītība, 2007. gadā viņš ir beidzis Baltijas Starptautisko akadēmiju un ieguvis profesionālo maģistra grādu civiltiesībās. Ar pilnu rīkojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i. Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv