Šodien, 19. februārī, Tieslietu ministrija Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros Finanšu ministrijai iesniegusi projekta „Latvijas tiesu modernizācija” pieteikumu, kas paredz piešķirt līdzekļus jauno tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai. Finanšu ministrija projekta pieteikumu tālāk iesniegs Šveices vēstniecībā Rīgā. Projekta galvenais mērķis -  uzlabot tiesu pieejamību un tiesu sistēmas darbību. Vienā no apjomīgākajām projekta aktivitātēm paredzēta tiesu un ieslodzījumu vietu aprīkošana ar videokonferenču aparatūru, tādējādi pilnveidojot tiesas pieejamību sabiedrībai. Videokonferenci varēs izmantot gadījumos, kad lietas dalībnieks atrodas tālu no tiesas - citā pilsētā vai pat citā valstī. Tehnoloģijas varēs izmantot arī gadījumos, kad lietas dalībnieks nespēs ierasties tiesā, piemēram, atrodoties ārstniecības iestādē vai mājas arestā. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš norāda, ka šis projekts ir ļoti būtisks, jo Čehijas prezidentūra ES nolēmusi veicināt vispārējo izpratni par videokonferenču iespējām, un sekmēt to izmantošanu starpvalstu tiesiskajā sadarbībā, kas ļautu ekonomēt laiku un līdzekļus. Kā vēl viens no tiesu modernizācijas pasākumiem, iecerēta tiesas sēžu zāļu aprīkošana ar skaņu ierakstu aparatūru. Ar skaņu ierakstu palīdzību paredzēts uzlabot tiesas procesa un tiesas sēžu protokolu kvalitāti. Tiesas sēžu skaņu ieraksti tiks sagatavoti elektronisku „mp3" failu veidā, kurus iespējams noklausīties uz jebkura datora, bez īpaša aprīkojuma un programmatūras. Plānotā projekta budžeta apmērs ir Ls 4,15 milj. 85% no šī finansējuma paredzējusi sniegt Šveices valdība. Līdzfinansējumu 15% apmērā nodrošinās Finanšu ministrija no valsts budžeta. Projekta pieteikumu izstrādājusi Tiesu administrācija. Latvijas Republikas valdības un Šveices konfederācijas padomes ietvarlīgums par Latvijas – Šveices sadarbības īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā Ministru kabinetā  pieņemts un apstiprināts 2007. gada 4. decembrī. Papildu informācijai: Inga Saleniece, tieslietu ministra preses sekretāre Tālr.: 67036788; 26564629 e-pasts: inga.saleniece@tm.gov.lv Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536