Informācija presei
15. jūnijā Tieslietu ministrija sadarbībā Sabiedrības integrācijas fondu izsludināja atklātu projektu konkursu grantu shēmas „Starpkultūru dialoga attīstība 2010” ietvaros, kas tiek finansēts ar Tieslietu ministrijas piešķirto finansējumu no 2010.gada valsts budžeta līdzekļiem. Projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir LVL 45 582. Kopā ir iesniegts 51 projektu iesniegums. Pamatojoties uz vērtēšanas rezultātiem, Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprināja 17 projektu iesniegumus. Konkursa rezultāti ir pieejami Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā http://www.lsif.lv/node/1061