Informācija presei
Iespēja novērtēt Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās aktivitātes
Eiropas Komisija aicina piedalīties elektroniskā aptaujā, lai novērtētu Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās  aktivitātes. Aptaujas mērķis ir apkopot iesaistīto pušu pieredzi un viedokļus, lai uzlabotu līdzšinējo tiesisko sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm civillietās un komerclietās, kā arī efektīvu pieeju tiesai personām, kuras iesaistītas pārrobežu tiesvedībā. Aptauja ir anonīma, un to iespējams aizpildīt internetā https://www.surveymonkey.com/s/NW5RPN8 līdz š.g. 15.aprīlim.