Informācija presei
Iespēja pieteikties Vienotās patentu tiesas tiesneša amatiem!
Apvienotajai patentu tiesai – jaunai starpvalstu tiesai, kas specializējas patentu tiesvedībā, to izveidojot, pamatojoties uz 25 Eiropas Savienības dalībvalstu parakstīto Vienotās patentu tiesas nolīgumu - būs plaša un ekskluzīva kompetence Eiropas patentu un Eiropas patentu ar vienoto spēku spēkā esamības un pārkāpumu lietu izskatīšanā. Šī tiesa sastāvēs no Pirmās Instances Tiesas, Apelācijas Tiesas un Reģistra. Pirmās Instances Tiesas centrālā nodaļa atradīsies Parīzē ar nodaļām gan Londonā, gan Minhenē, kā arī reģionālajām un vietējām nodaļām attiecīgajās dalībvalstīs, kuras ir parakstījušas Nolīgumu. Apelācijas Tiesa atradīsies Luksemburgā. Vienotās Patentu tiesas darbības uzsākšana ir plānota 2017. gada pirmajā pusē. Tāpat paredzēts, ka Vienotā Patentu Tiesa ātri kļūs par vadošo patentu tiesu starptautiskā līmenī ar strauji augošu tiesas lietu skaitu. Juridiski kvalificētu tiesnešu pieņemšana darbā Apvienotajā Patentu Tiesā (Pirmās Instances Tiesā un Apelācijas Tiesā) ir sākusies. Aicinām interesentus izvērtēt iespēju pieteikties Vienotās patentu tiesas tiesneša amatiem. Pieteikties ir iespējams līdz 2016. gada 4. jūlijam mājaslapā https://www.unified-patent-court.org/. Vairāk informācijas mājas lapā: https://www.unified-patent-court.org/.