Šodien, 21.jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Kriminālprocesa likumā (KPL). Grozījumi izstrādāti ar mērķi ieviest Latvijas nacionālā tiesību sistēmā Eiropas Savienības (ES) četrus pamatlēmumus starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības jomā. Minētie pamatlēmumi un izstrādātie grozījumi KPL attiecas uz citā ES dalībvalstī personai piemērotā brīvības atņemšanas soda nodošanu izpildei Latvijā, kā arī Latvijā piemērotā brīvības atņemšanas soda nodošanu izpildei citai ES dalībvalstij. Tāpat tie attiecas uz notiesātajām personām piemēroto probācijas pasākumu un brīvības atņemšanai alternatīvo sodu nodošanu izpildei Latvijai un Latvijā piemēroto brīvības atņemšanai alternatīvo sodu un probācijas pasākumu nodošanu izpildei citai ES dalībvalstij. Izstrādātie grozījumi paredz arī novērst un atrisināt jurisdikcijas konfliktus kriminālprocesā starp vairākām ES dalībvalstīm. Ar pamatlēmumu ieviešanu tiek pilnveidots un padarīts pārskatāmāks arī KPL starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības regulējums notiesāto personu nodošanai citai valstij, kā arī citā valstī piemērotā soda izpildei Latvijā. Grozījumu spēkā stāšanās datums ir 2012.gada 1.janvāris. Ar grozījumu projektiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Grozījumi vēl jāpieņem Saeimai. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv twitter.com/tieslietas