Informācija presei
Ieviesīs notāra taksi par aizgādnības nodibināšanu mantojumam
Šodien, 17.jūnijā, Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm, kas paredzēs notāra atlīdzības taksi par aizgādnības nodibināšanu mantojumam – 23,48 euro. Kā teikts anotācijā, šā gada 1.jūlijā stāsies spēkā grozījumi vairākos likumos, kas paredz, ka aizgādnību mantojumam turpmāk nodibinās notārs, nevis tiesa. Līdz ar ko nepieciešams noteikt taksi zvērinātam notāram par notariāla akta taisīšanu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam, proti, 23,48 euro. Minētā summa ir izvēlēta, konsultējoties ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi, kas norādīja līdzību mantojuma aizgādnības nodibināšanas procesam ar testamenta nolasīšanas procesu, proti, testamenta nolasīšanas procesā notārs pieņem iesniegumu, izsludina testamenta nolasīšanu, nolasa un fiksē personu paskaidroto un taisa notariālo aktu. Ņemot vērā līdzību ar testamenta nolasīšanas procesu, proti, abos gadījumos notārs pieņem iesniegumu, testamenta nolasīšanas gadījumā notārs izsludina testamenta nolasīšanu, savukārt aizgādnības gadījumā tiek izvērtēta aizgādnības nodibināšanas nepieciešamība, abos gadījumos tiek uzklausītas ieinteresētās personas un visbeidzot taisīts notariāls akts. Līdz ar to konstatēts, ka var piemērot testamenta nolasīšanas taksi arī attiecībā uz aizgādnības nodibināšanas gadījumiem. Takse ir noteikta, ievērojot akta un ar akta saistīto zvērināta notāra atbildību, sociālo līdzsvaru sabiedrībā un akta taisīšanai nepieciešamo laiku. Grozījumi stāsies spēkā 2014.gada 1.jūlijā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru Kabineta mājaslapā. Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv