Informācija presei
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti šī gada 30.maijā organizē ikgadējo Komerctiesību konferenci. Konferences mērķis ir, diskutējot ar dažādu jomu pārstāvjiem, kuru darbs ikdienā saistīts ar komerctiesību jautājumiem, analizēt nozares aktualitātes, kā arī apzināt komerctiesību jomas galvenās problēmas un iespējamos risinājumus. Komerctiesību konferenci atklās tieslietu ministrs Jānis Bordāns, pievēršoties būtiskākajiem Tieslietu ministrijas paveiktajiem un plānotajiem darbiem: „Pēdējā gadā aktīvi esam strādājuši pie drošas komercdarbības vides veicināšanas un komercstrīdu risināšanas efektivizācijas, kas varētu sekmēt arī investīciju vides pievilcību Latvijā. Darbs jāturpina, sakārtojot normatīvo regulējumu par akcionāru reģistra vešanu un akciju reģistrāciju. Konferencē runāsim arī par grozījumiem Komerclikumā saistībā ar eiro ieviešanu.” Konferencē uzstāsies komerctiesību praktiķi, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki un Tieslietu ministrijas pārstāvji. Aicinām konferenci skatīties tiešraidē Latvijas Universitātes mājaslapā www.lu.lv. Konference notiks Latvijas Universitātē, Juridiskās fakultātes konferenču zālē (telpa nr.153), Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Ar Komerctiesību konferences programmu, informāciju par referentiem un priekšlasījumu tēmām var iepazīties šeit. Konferences referentu prezentācijas ir pieejamas šajā saitē: http://www.slideshare.net/Tieslietas   Ksenija Novikova preses sekretāre Tālr.: 67036712, 25435652 E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv