Informācija presei
I.Kucina atklāj konferenci „Tulki un tulkotāji kriminālprocesā Latvijā. Eiropas prakse, iespējas un izaicinājumi”
Šodien, 15.oktobrī, valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina atklāja Eiropas Komisijas projekta „Kriminālprocesā iesaistīto tiesu tulku kapacitātes celšana un to aktivitāšu nodrošināšana” konferenci „Tulki un tulkotāji kriminālprocesā Latvijā. Eiropas prakse, iespējas un izaicinājumi”, ko realizē Valsts valodas centrs sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju un Latvijas Tiesnešu mācību centru.
Savā runā Irēna Kucina pateicās Valsts valodas centram par iniciatīvu un uzņēmību, bez kuras projekts „Kriminālprocesā iesaistīto tiesu tulku kapacitātes celšana un aktivitāšu nodrošināšana” nebūtu tapis. Tāpat I.Kucina uzsvēra, ka „tieši no tulka darba kvalitātes lielā mērā ir atkarīga ne tikai procesa kvalitāte kopumā, bet arī procesa virzītāja pieņemtā nolēmuma likumība. No tulka, it īpaši kriminālprocesā iesaistīta tulka, profesionalitātes var būt atkarīgi likteņi. Viens neprecīzs vārds var būt izšķirošs. Tā ir milzīga atbildība, kas vienlaikus izvirza ne tikai augstu profesionalitātes latiņu, bet arī augstus ētikas un morāles standartus. Spēja būt neitrālam emocionāli sarežģītās krimināllietās un saglabāt koncentrēšanās spējas stresa situācijās, tās ir lietas, ko nevar iemācīties augstskolā. Tieši tāpēc ir svarīgi runāt par profesionālo kvalifikāciju un par prasībām tulka profesijai kā tādai, kas arī ir viens no šo dienas konferences darba jautājumiem.”
  Konferences laikā Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš iepazīstināja ar projekta mērķiem un sasniedzamajiem uzdevumiem, tāpat uzstājās dažādi vieslektori. Konferences noslēgumā plānots arī tulku darbs grupās un dažādas diskusijas. Bildes no konferences Flickr