Informācija presei
Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta rīkojuma projekts par nekustamā īpašuma Rīgā, Tvaikoņu ielā 3, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā. Rīkojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Ieslodzījumu vietas pārvaldes (turpmāk – IeVP) speciālisti. Uz zemes gabala atrodas IeVP Iļģuciema cietumam piederošās ēkas un būves. Kā teikts paskaidrojuma rakstā, minētā nekustamā īpašuma sastāvā ir viena zemes vienība 19 948 m2 platībā un 15 būves. Būvju īpašumtiesības apliecina izziņa par IeVP Iļģuciema cietuma bilancē esošām ēkām jeb būvēm. Latvijas Valsts vēstures arhīva sniegtā informācija liecina, ka 1940. gada 27. jūlijā zemes gabala Rīgā, uz kura pašlaik izvietotas Iļģuciema cietuma ēkas un būves, īpašniece bijusi Akciju sabiedrība Iļģuciema Manufaktūra. Savukārt, Rīgas pilsētas zemes komisijas izziņas apliecina, ka uz zemes gabaliem Rīgā, Tvaikoņu ielā, līdz 1994. gada 1. jūnijam bijušie īpašnieki nav pieteikušies. Līdz ar to zemes gabals Rīgā, Tvaikoņu ielā 3, piekrīt valstij. Rīkojuma projekts nodots saskaņošanai Finanšu un Ekonomikas ministrijām, kā arī Latvijas Pašvaldību savienībai. Ar pilnu rīkojuma projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. . Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv