Informācija presei Jaunumi
nytrmn5en

Piektdien, 2024. gada 19. janvārī, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere uzrunāja Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulces jeb plēnuma dalībniekus. Ministre uzsvēra tiesu dialoga ar sabiedrību nozīmību, skaidrojot Latvijas valstiskumam svarīgus spriedumus. Tāpat ministre akcentēja Latvijas tiesu lomu Eiropas Savienības tiesību judikatūras veidošanā, lai veicinātu vienotu izpratni par tiesiskumu un drošību Eiropā.

Savā uzrunā tieslietu ministre vērsa uzmanību, ka Senāts vienmēr bijis ceļa rādītājs pārējām tiesām. Īpaši pašreizējos apstākļos Senātam ir jābūt bākai, kas spēj ātri reaģēt uz izaicinājumiem valsts un sabiedrības drošībai, tiesiskuma un demokrātijas apdraudējumiem.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norāda: “Senātam ir jābūt, iespējams, vēl drosmīgākam un jāspēj uzņemties atbildība par Latvijas valstiskumam nozīmīgu tiesību jautājumu skaidrošanu savos nolēmumos. Nolēmumos skartajiem jautājumiem jābūt izrunātiem un izsvērtiem ne tikai tiesu varas iekšienē, bet vienlīdz svarīgi tos arī izskaidrot visai sabiedrībai. Kvalitatīvi, argumentēti, konsekventi tiesas nolēmumi var kļūt par impulsu sabiedrības domas maiņai, valsts labklājībai un augšupejai.

Latvijai šis gads ir arī zīmīgs ar 20 gadu jubileju, kopš Latvija pievienojusies Eiropas Savienībai un NATO. Dalība Eiropas Savienībā un NATO garantē noteiktas tiesības un priekšrocības, bet nes līdzi arī lielu atbildību un pienākumus pret pārējām dalībvalstīm, savā uzrunā uzsvēra ministre. Latvijas tiesas, īpaši Augstākā tiesa, sniedz nozīmīgu ieguldījumu Eiropas Savienības tiesību izpratnes veidošanā. Šobrīd iespēja piedalīties Eiropas tiesību dialogā ir vēl svarīgāka nekā iepriekš, jo tā tiek stiprināta vienota izpratne par tiesiskumu, padarot Eiropu drošāku ikvienam.

Šobrīd visiem – gan politiķiem, gan tiesnešiem, gan ikvienam iedzīvotājam – ir kopīgiem spēkiem jāstrādā vienam mērķim – padarīt Eiropu vienotu un spēcīgu, lai mēs Latvijā varētu justies droši līdzās esošā apdraudējuma ēnā līdz brīvība, demokrātija un tiesiskums būs vienlīdz pašsaprotami jēdzieni visur un visiem,” norādīja tieslietu ministre.

Inese Lībiņa-Egnere arī pateicās ikvienam, kurš ar savu darbu dienu no dienas stiprina Latvijas valsts pamatvērtības – demokrātiju, tiesiskumu, cilvēka cieņu un pamattiesības.

 

 

Foto: Augstākā tiesa