Informācija presei Jaunumi
23

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere 9.novembrī uzrunāja plenārsēdes dalībniekus Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 9. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Brīvības robežu pārskatīšana, dzīvojot apdraudējumu apstākļos”. Uzrunā tieslietu ministre uzsvēra, ka Krievijas karš Ukrainā un ar šo agresiju saistītais hibrīdapdraudējums pret Latvijas valstiskumu ir klātesošs un aktualizē jautājumu, kā visiem valsts varas atzariem un it īpaši tiesu varai samērot personas brīvības ar Latvijas valsts drošību.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norādīja: “Tik tiešām šī brīža ģeopolitiskā situācija ir ietekmējusi tiesībpolitiku, kurā regulāri jāpārskata līdzsvars starp personas brīvībām un sabiedrības kopīgajām interesēm. Tas ir patiess izaicinājums likumdevējam, izpildvarai un tiesu varai. Šis līdzsvars meklējams samērīgumā, proti, valsts drošības pasākumiem ir jābūt samērīgiem ar draudiem, ko valsts cenšas novērst. Turklāt ir būtiski, lai valsts nodrošinātu caurspīdīgumu tajos drošības jautājumos, kas var skart privātumu, tādējādi veicinot sabiedrības uzticēšanos savai valstij. Tikpat svarīga ir arī skaidra izpratne par ikkatra atbildību un komunikācija, lai sabiedrība izprot drošības pasākumu nepieciešamību un to patieso mērķi.”

Inese Lībiņa-Egnere norāda, ka neatsverama ir neatkarīga un spēcīga tiesu vara, kas pārrauga šo līdzsvaru un nodrošina, lai no vienas puses valsts drošības vārdā netiek ļaunprātīgi ierobežotas pamattiesības, bet no otras puses, lai personas pamattiesību aizskārums netiek vērtēts atrauti no valsts un citu personu drošības apdraudējuma konteksta. 

Izpildvara un likumdošanas vara stiprina likumus, lai ietekmētu samērīgumu, taču bez piemērotāja aktīvas iesaistes šī rīcība var nesasniegt savu mērķi. Tiesu varas nolēmumi lielā mērā ietekmē un veido arī sabiedrības izpratni par pieļaujamu un nepieļaujamu rīcību – soda preventīvās funkcijas izpausme sabiedrībā, par valsts drošības apdraudējumu.. Tiesas noteiktais sods ir ziņa sabiedrībai par konkrētā nodarījuma kaitīgumu mums kā sabiedrībai un valstij,” akcentēja tieslietu ministre.

Inese Lībiņa-Egnere aicināja būt modriem un turpināt stiprināt valsts noturību pret agresorvalsts hibrīddraudiem, dezinformāciju, maigo varu, “t.s. “tautiešu politiku” un citiem centieniem mazināt Latvijas valsts neatkarību un sabiedroto vienotību. Arī mākslīgā intelekta attīstība ir papildu faktors, kas pastiprina izaicinājumus. Tieslietu ministrija šobrīd aktīvi strādā, lai pārskatītu prioritātes kriminālsodu politikā, lai tā spētu aizsargāt valsts iekšējo drošību, stingri vēršoties pret jebkādiem valsts drošības apdraudējumiem uz robežas vai iekšienē, kā arī stiprinot cīņu pret vardarbību Latvijas sabiedrībā, it īpaši vardarbību ģimenē.

Plenārsēdes ieraksts pieejams Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes tīmekļa vietnē.