Informācija presei Jaunumi
1

Otrdien, 2. aprīlī, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere Hāgā, Nīderlandes Karalistē, piedalījās augsta līmeņa starptautiskā sanāksmē par kara noziegumiem Ukrainā “Atjaunojot taisnīgumu Ukrainai”. Sanāksmē ministre uzsvēra nepieciešamību steidzami starptautiskā līmenī panākt to, lai sankcionētos Krievijas valsts aktīvus un no tiem gūtos ieņēmumus varētu novirzīt Ukrainas atbalstam.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere tāpat akcentēja, ka Latvija turpinās mērķtiecīgi savā rīcībā atbalstīt Starptautiskās Krimināltiesas centienus izmeklēt kara noziegumus Ukrainā, kā arī iesaistīsies visos starptautiskajos formātos, lai veicinātu īpaša agresijas noziegumu tribunāla izveidi. Tāpat vēl atbildīgs darbs ir priekšā - jāizveido starptautisku un visaptverošu kompensācijas mehānismu, lai nodrošinātu efektīvu Ukrainas zaudējumu reģistra darbību un atlīdzinātu tās neizmērāmās sāpes, ko piedzīvojusi ukraiņu tauta kopš Krievijas brutālā iebrukuma.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere sanāksmē norādīja: “Šodien, kad mēs meklējam veidus, kā atjaunot taisnīgumu Ukrainai, tieši Ukraina ir tā, kas cīnās par mūsu tiesiskumu. Ukraiņi aizsargā demokrātiskās vērtības ar milzīgu drosmi un lieliem upuriem. Tagad mums, Ukrainas sabiedrotajiem, ir jāspēj efektīvi izmantot tiesiskumu kā atslēgu, lai apturētu agresorvalsti Krieviju. Neviens cits to nedarīs mūsu vietā. Mūsu vienotībai un apņēmībai ir izšķiroša loma mūsu demokrātisko vērtību aizstāvēšanā.”

Latvija jau šobrīd sniedz plašu praktisku un politisku atbalstu Krievijas agresijas noziegumu izmeklēšanā, nosūtot divus pastāvīgus ekspertus Starptautiskajā Krimināltiesā, kā arī Latvijas prokuroriem līdzdarbojoties Eiropas Savienības Aģentūrā tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) Apvienotās izmeklēšanas grupā.

Latvija plāno arī meklēt papildu resursus, lai palielinātu Starptautiskās Krimināltiesas spējas efektīvi izmeklēt un sodīt Krievijas veiktos kara noziegumus. Latvija plāno stiprināt sadarbību ar Ukrainas tiesu ekspertīžu biroju, lai dokumentētu Krievijas pastrādātos kara noziegumus un nodrošinātu atbildību.

Sanāksmes laikā tika parakstīta vienota politiskā deklarācija, vienojoties par konkrētiem darbiem, lai veicinātu Krievijas vadošo amatpersonu atbildību par agresiju pret Ukrainu, Krievijas pastrādāto kara noziegumu efektīvāku izmeklēšanu, kā arī reparāciju piedzīšanu no Krievijas, Ukrainas bērnu nolaupīšanas izmeklēšanu un citus jautājumus.

Darba vizītes turpinājumā Hāgā trešdien, 3.aprīlī, tieslietu ministre arī tiksies ar Latvijas pārstāvjiem Eurojust un Starptautiskajā Krimināltiesā, kā arī ar nesen izveidotā Ukrainas zaudējumu reģistra izpilddirektoru Markijanu Kļučkovski.