Informācija presei Jaunumi
1

Ceturtdien, 25.janvārī, Tieslietu ministrijā darba vizītē viesojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti, lai pārrunātu līdz šim veiktās reformas tieslietu sektorā un jautājumus, kas tiks iekļauti aprīlī gaidāmajā OECD Ekonomikas pārskatā par Latviju. Vienlaikus pārskatā OECD sniegs savas rekomendācijas tālākai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai.

Tikšanās laikā ar tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri, Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) vadītāju Tomu Plataci, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvjiem tika pārrunāti OECD ziņojuma projektā iekļautie jautājumi un iespējamās OECD rekomendācijas tālākām tieslietu nozares reformām.

Latvijas pārstāvji sniedza pārskatu un atbildēja uz jautājumiem par progresu maksātnespējas procesa sakārtošanai un uzlabošanai, kā arī veiktajām reformām tiesu darba efektivizēšanai, kas ļauj būtiski samazināt lietu izskatīšanas ilgumus tiesās. Savukārt KNAB un FID sniedza informāciju par uzlabojumiem korupcijas novēršanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas darbā.  

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norāda: “OECD pārstāvji atzinīgi novērtēja Latvijas līdz šim veiktās reformas tiesu sistēmas sakārtošanā, īpaši uzsverot Ekonomisko lietu tiesas izveidošanas un darbības pozitīvo ietekmi, kā arī uzlabojumus maksātnespējas procesos. Latvija ir demokrātiska un tiesiska valsts, kas ir droša vide ārvalstu investīcijām. Turpināsim attīstīt savu sadarbību ar OECD, politikas plānošanā ņemot vērā rekomendācijas un stiprinot tiesiskumu Latvijā.