INFOGRAFIKA: Ekonomisko lietu tiesa – mīti un patiesība
2019. gada 5. novembrī valdība, apstiprinot grozījumus likumā "Par tiesu varu", spēra nozīmīgu soli attiecībā uz Ekonomisko lietu tiesas (ELT) izveidi.  Nākamais solis – likumprojekta apstiprināšana Saeimā.  Mērķis – ātra, kvalitatīva un efektīva sarežģītu komercstrīdu, ekonomisko un finanšu noziegumu un korupcijas lietu izskatīšana, nodrošinot lietderīgu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Tieslietu ministrs J.Bordāns uzsver: "Nav atšķirības viedokļos par priekšnoteikumiem efektīvai un kvalitatīvai tiesai – tā ir specializācija. Mēs piedāvājam koncentrēt specifisku lietu izskatīšanu vienuviet – tas ļaus koncentrēt arī šo lietu izskatīšanai nepieciešamās zināšanas un personālresursus. Specializētas tiesas izveide komercstrīdu, finanšu un ekonomisko noziegumu lietu izskatīšanai ir stratēģisks risinājums ar lielāku attīstības potenciālu arī ilgtermiņā, kas nevis rada, bet gan novērš esošo tiesu kompetenču sistēmas sadrumstalotību." “Mēs neapšaubām esošo tiesnešu kvalifikāciju - tiesu sistēmai tiks iedots jauns resurss, un tas tiks novirzīts tur, kur šobrīd ir vislielākā nepieciešamība – ekonomiskās vides tiesiskuma nodrošināšanai,” specializētas tiesas nozīmi akcentē J.Bordāns.