Informācija presei
Infografika: Mediācijas likums
Šā gada 18.jūnijā stājās spēkā Mediācijas likums, kas nosaka mediācijas tiesisko regulējumu. Savukārt 5.augustā Ministru kabinets apstiprināja Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtību, kas nosaka to, kā pieteikties mediatora sertifikācijas pārbaudījumam, tā saturu un maksu, kā arī mediatora sertifikāta paraugu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju ir izstrādājusi INFOGRAFIKU par mediācijas procesu. Papildu informācija Mediācija ir konfliktu risināšanas process, kurā konfliktējošas puses savstarpēji cenšas panākt strīda risinājumu ar neitrālas trešās personas starpniecību Mediācija koncentrējas uz pušu patiesajām interesēm, kas nereti slēpjas aiz pušu ieņemtajām pozīcijām un izvirzītajām prasībām, tādējādi paplašinot konflikta risinājumu iespējas. Mediācijas procesa priekšrocības ir abpusēji izdevīgs risinājums, saglabātas attiecības (tajā skaitā darījumu partneru) un arī ietaupīti līdzekļi un laiks, kas būtu jāvelta konflikta risināšanai tiesā.